Sider

- digitalt møte 20. juni kl. 11.-12.30 Presentasjonene fra møtet finner dere her: Foredrag fra fag- og medlemsmøter

Styrer legger frem forslaget på årets generalforsamling. Frem til den vil vi fortelle om bakgrunnen for behovet for nytt navn, og vi vil presentere navnet.

Årets generalforsamling holdes på Thon Hotel Opera, 12. juni kl. 15.15-18.00

Vi viser til tidligere nyhet om at NA og seks andre organisasjoner var på innspillsmøte 13. februar i år om ny arkivforskrift. På møtet fikk vi anledning til i ettertid å komme med skriftlige kommentarer. Innspillene våre er levert i dag og kan leses her.

Akkurat nå er det såkalt departementsforeleggelse (høring kun til departementene) om den nye arkivloven.

Vi følger arbeidet tett og jobber med innspill til Arkivverket. Nestleder Liv Heidi Siljebråten og Jorunn Bødtker, styremedlem og ansvarlig for politikkutforming, vil representere NA i innspillsmøte med Arkivverket til uken. Vi håper at arbeidet er i rute slik at ny arkivlov med forskrift kan tre i kraft fra 1. januar 2025.

Prisen ble delt ut av juryens på Norsk Arkivråds høstseminar i dag. Anneli Dahl, Anne-Marie Ugland, Hege Elin Nilsen, Charlotte Tokle Poverud, Daniel Tjus Andersen, Siri Skaaret og Sara Blom tok imot prisen på vegne av Dokumentasjonsforvaltningstjenesten i Norsk helsenett (NHN).

Vi gratulerer Arkivforbundet og Arkivverket, som tildeles prisen sammen med oss. Anja Vestvold, Jorunn Bødtker og Liv Heidi Siljebråten mottok i dag prisen på vegne av NA. Prisen er en fantastisk anerkjennelse av arbeidet vi gjør med offentlighet, gjennomsiktighet og dokumentasjonsforvaltning og den motiverer til videre arbeid!

Sider