Sider

Årets generalforsamling holdes i digitalt møte på Zoom, 26. april 2022 kl. 16.30-19.00, med påfølgende avstemming via skjema. Generalforsamlingen starter med et digitalt møte i Zoom der landsstyret presenterer møtepapirene, og det åpnes for spørsmål.

Valgkomiteen er i gang med forberedelsen av valg til tillitsverv i Norsk Arkivråd (NA) for perioden april 2022 til mars/april 2023.

Norsk Arkivråd stiller seg bak departementets beskrivelse av behovet for et oppdatert lovverk, men stiller spørsmål ved om dette lovforslaget er godt nok utformet til at det bør vedtas som et svar på det beskrevne behovet. Vi mener det må store endringer til i forslaget for at det skal være forsvarlig å bruke de ressursene en lovendring krever.

Et nytt år betyr også nytt digitaliseringsrundskriv og årets utgave som kom i dag legger stor vekt på arkivering og oversikt over virksomhetens data. Digitaliseringsrundskrivet er i sin helhet relevant for dokumentasjonsforvaltningen i virksomhetene. Den mest interessante nyheten, lest med Norsk Arkivråds briller, er kapittel «1.3 Bygg inn arkiveringsfunksjoner». Signalene som gis er en understreking av arkiv og dokumentasjonsforvaltningens viktige rolle i den digitale transformasjonen i hver virksomhet og i offentlig sektor som helhet og gir et tydelig mandat til arbeidet med innebygd dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Det har vi ventet på!

Analysen er en 60års gave fra NAs landsstyre til medlemmene og ble presentert av Rambøll på vårt høstseminar i går. I dag kan du lese hele analysen, Rambølls introduksjon til rapporten, og hvordan dere og NA kan bruke den videre. Vi anbefaler at du går inn i de forskjellige organiske framtidsbeskrivelsene som er utarbeidet og ser etter hva som rører seg der. Er det noen av dem som frister eller kanskje frastøter?

Prisen ble delt ut av juryens leder Anja Vestvold på Norsk Arkivråds høstseminar i dag. Vanja Valjord Christensen, Hanne Wigemyr Kjeldsen og Trude Charlott Engebretsen, tok imot prisen på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune, Arkiv og dokumenthåndtering.

Hva passer vel bedre å dele med hverandre enn våre argumenter for at virksomheten eller kollegaer bør dokumentere. Mange tenker likt, selv om vi sier ting på ulik måte avhengig av situasjonen. Nedenfor følger en sammenstilling av det som har blitt foreslått i NAs uformelle jubileums-konkurranse på sosiale media der vi spurte: Hva pleier du å svare når noen spør hvorfor vi skal dokumentere?

Anja, Liv Heidi og Ola varmer opp til digital bursdagsfeiring på mandag, og snakker om Norsk Arkivråd som blir 60 år, om budsjetthøringer og nytt forslag til lov. Hør Udokumentert

Norsk Arkivråd (NA) ble stiftet 25. oktober 1961. Vi starter feiringen på stiftelsesdagen, og inviterer deg til å bli med. Som seg hør og bør på en bursdag blir det musikk, gratulasjoner og selskapslek. Kulturdepartementet, ved Helga Hjorth, kommer og gir en kommentar til forslaget til ny arkivlov. Vi har spurt hva som er bakgrunnen for at forslaget ble slik det nå foreligger. Og vi har spurt Ranveig Låg Gausdal Oslo byarkiv, Lisbeth Viken NTNU, og oss selv om å gi et førsteinntrykk av forslaget og fortelle hvilke 3 deler som fikk dem til å sperre øynene opp.

Sider