Sider

Arkivråds redaksjon ønsker å din tilbakemelding på hvordan du og din virksomhet opplever koronasituasjonen. Hvilke utfordringer dere har, hvilke erfaringer dere har gjort dere, og hvordan dere tror dette kommer til å påvirke «arkiv- hverdagen» i framtida.

ICA har publisert en uttalelse om dokumentasjon under Covid- 19 pandemien. NA stiller seg bak prinsippet «COVID-19: Forpliktelsen til å dokumentere opphører ikke i en krisesituasjon, den blir desto mer betydningsfull». Se hele uttalelsen.

Det er sikkert mange av dere som har tenkt på hva det er som blir spesielt for oss i dokumentasjonsforvaltningen i den tiden vi opplever. Det finnes nok ikke noen fasit på det spørsmålet, men det er en del vi burde ha gjennomtenkt. Mangeårig kursholder og tillitsvalgt i Norsk Arkivråd Geir Magnus Walderhaug har laget et kåseri som dere kan se på og bli inspirert til å vurdere hvilke utfordringer nettopp du og din virksomhet har under pandemien.

Etter å ha vurdert råd innhentet fra Frivillighet Norge og vår revisor har landsstyret vedtatt at generalforsamling og valg utsettes til høsten, eller så fort situasjonen tilsier det. Vi følger med på føringene fra myndighetene og kommer tilbake med mer informasjon og nye frister for innsending av forslag til saker så fort ny dato er bestemt.

Årets første nummer av Arkivråd er sendt ut. Vi håper det kan være et lite lyspunkt i disse tider. Arkivråd kan du også lese og laste ned her.

Alt har blitt annerledes denne våren enn vi forestilte oss for et par hektiske uker siden. Situasjonen i landet og verden endrer både dagliglivet, tradisjonene og de store begivenhetene. Vi håper alt er vel med dere og deres nære og kjære. At dere tar vare på dere selv og dem rundt dere og at dere vasker hender.

International Council on Archives (ICA) søker nå etter New Professionals som kan være frivillige i ICA i et år. Som New Professional i ICA blir du en del av en gruppe satt sammen av andre ferskinger, fra alle verdensdeler, og dere får anledning til å etablere nettverk med andre. Hver New Professional får en mentor som følger opp gjennom hele året, og får også en fadder på ICA-konferansen som i år arrangeres i Abu Dhabi i november. ICA dekker kostnader knyttet til deltakelse på konferansen. Det er forventet at alle New Professionals deltar i formidlingstiltak både under konferansen men også gjennom hele året, blant annet på sosiale medier og i ICAs publikasjoner. Det blir også anledning til å delta i ulike ICA-prosjekter.

Norsk Arkivråd fyller 60 år i 2021 og har helt siden starten vært mest opptatt av arkivets primære funksjon, informasjonen i aktiv bruk som en del av virksomhetens ressurser for å gjennomføre sine oppgaver. NA har gjerne brukt «arkivdanning» som begrep for å snakke om denne primærfunksjonen. Med endringene i begrepene vi bruker om faget vårt og i samfunnet rundt oss, mener sittende landsstyre at vi også bør få nytt navn på organisasjonen.

Anja kom rett fra å ha holdt workshopen «Mind the gap» om tverrfaglig dialog på Dataforeningens konferanse SW2020. Workshopen er et samarbeid med Arkivverket ved Øivind Langeland og Marthe Rosenvinge og Joachim Fugleberg som jobber i Norsk Helsenett.

Når NAs tillitsvalgte møtes snakker vi alltid om "saka" eller faglige spørsmål som opptar oss. I stedet for å tenke at det virker litt nerdete og rart så tenkte vi: Dette må flere få høre, vi lager en podkast! Som tenkt, så gjort. Ved å ha en samtale (som er litt forberedt) om de sakene vi er opptatt av håper vi at lytterne tenker noen nye tanker om faget og lærer litt av erfaringene vi deler.

Sider