Sider

Etter å ha vurdert råd innhentet fra Frivillighet Norge og vår revisor har landsstyret vedtatt at generalforsamling og valg utsettes til høsten, eller så fort situasjonen tilsier det. Vi følger med på føringene fra myndighetene og kommer tilbake med mer informasjon og nye frister for innsending av forslag til saker så fort ny dato er bestemt.

Årets første nummer av Arkivråd er sendt ut. Vi håper det kan være et lite lyspunkt i disse tider. Arkivråd kan du også lese og laste ned her.

Alt har blitt annerledes denne våren enn vi forestilte oss for et par hektiske uker siden. Situasjonen i landet og verden endrer både dagliglivet, tradisjonene og de store begivenhetene. Vi håper alt er vel med dere og deres nære og kjære. At dere tar vare på dere selv og dem rundt dere og at dere vasker hender.

International Council on Archives (ICA) søker nå etter New Professionals som kan være frivillige i ICA i et år. Som New Professional i ICA blir du en del av en gruppe satt sammen av andre ferskinger, fra alle verdensdeler, og dere får anledning til å etablere nettverk med andre. Hver New Professional får en mentor som følger opp gjennom hele året, og får også en fadder på ICA-konferansen som i år arrangeres i Abu Dhabi i november. ICA dekker kostnader knyttet til deltakelse på konferansen. Det er forventet at alle New Professionals deltar i formidlingstiltak både under konferansen men også gjennom hele året, blant annet på sosiale medier og i ICAs publikasjoner. Det blir også anledning til å delta i ulike ICA-prosjekter.

Norsk Arkivråd fyller 60 år i 2021 og har helt siden starten vært mest opptatt av arkivets primære funksjon, informasjonen i aktiv bruk som en del av virksomhetens ressurser for å gjennomføre sine oppgaver. NA har gjerne brukt «arkivdanning» som begrep for å snakke om denne primærfunksjonen. Med endringene i begrepene vi bruker om faget vårt og i samfunnet rundt oss, mener sittende landsstyre at vi også bør få nytt navn på organisasjonen.

Anja kom rett fra å ha holdt workshopen «Mind the gap» om tverrfaglig dialog på Dataforeningens konferanse SW2020. Workshopen er et samarbeid med Arkivverket ved Øivind Langeland og Marthe Rosenvinge og Joachim Fugleberg som jobber i Norsk Helsenett.

Når NAs tillitsvalgte møtes snakker vi alltid om "saka" eller faglige spørsmål som opptar oss. I stedet for å tenke at det virker litt nerdete og rart så tenkte vi: Dette må flere få høre, vi lager en podkast! Som tenkt, så gjort. Ved å ha en samtale (som er litt forberedt) om de sakene vi er opptatt av håper vi at lytterne tenker noen nye tanker om faget og lærer litt av erfaringene vi deler.

Gratulasjon med blomsterhilsen ble sendt vår nye kulturminister ved utnevnelsen forrige fredag og i dag har vi sendt et innspill med oppfordring om at det legges press på at et nytt lovverk for arkiv og dokumentasjonsforvaltning kommer på plass snarest mulig.

Kulturrådet opprettholder sin støtte til NAs kompetansehevende arbeid blant medlemmene.

Diskusjoner om dokumentasjonsforvaltning og arkiv kan fort bli kompliserte. Har du diskutert med tjenestedesignere, arkivarer, informasjonsforvaltere, utviklere, informasjonssikkerhetsrådgivere og arkitekter, og fått høre at det du mener er taket faktisk er gulvet? Alle har en egen oppfatning av målet og veien dit.

Sider