Sider

NAs nestleder Vilde Ronge leder Section of Professional Associations (SPA) i ICA og det er Norsk Arkivråd som støtter vervet økonomisk, et valg NA har tatt fordi vi anser det som strategisk viktig å se utenfor landets grenser. Alle utfordringene vi har innen faget vårt, har de andre steder i verden også, og det å snakke sammen om lure løsninger blir derfor alfa og omega. Les Vildes oppsummering fra møtene!

I innlegget "657.006 innbyggere venter på deg, Trine" oppfordrer Norsk Arkivråd kulturministeren til å sette i gang sin oppfølging av arkivlovutvalgets NOU nå!

Tirsdag 2. april ca. kl 10:15 ble det en liten piruett og jubel på kontoret. Vi har vært veldig spente lenge for hva som skulle komme, og samtidig litt nervøse. Sist vi kjente på den samme spente forventningen var i 2012 da vi ventet på arkivmeldingen. Den gangen ble det ingen jubel, men skuffelse over manglende strategi for hvordan de den gang tenkte å løse datidens utfordringer i arkivdanningen. For NOU 2019: 9 er det heldigvis annerledes. For det første, det var ikke bare kulturministeren som skulle få den, men også statssekretæren til digitaliseringsministeren, noe vi tok som et tydelig frampek.

I dag leverte Arkivlovutvalget sin utredning til Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten ble levert av uttvalgets leder Christian Reusch, på SMS med lenke! Se pressemeldingen som ble levert sammen med...

Tirsdag 2. april vil Arkivlovutvalget overlevere sin utredning til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi ser frem til å lese utvalgets rapport, og har lagt planer for hvordan vi skal følge den opp både i landsstyret, blant de tillitsvalgte, sammen med alle medlemmene og andre som er opptatt av dokumentasjonsforvaltning.

Arkivverket og Norsk Arkivråd ønsker å få til nytenkning om identifikasjon, sikring og gjenbruk av dokumentasjon. Går du og tenker på en god ide? Har du i din virksomhet behov for og ønske om å prøve ut nye og brukervennlige måter å dokumentere prosesser og løse det i samarbeid med oss? Eksempler kan være å sikre dokumentasjon fra aktiviteter i ulike teknologier eller nye måter å håndtere dokumentasjon i fagsystemer og nye kommunikasjonsløsninger.

I februar sendte NA brev til digitaliseringsministeren. En slik post har vi ønsket oss en stund og vi har forventninger både til hva en digitaliseringsminister bør ha i sitt mandat og hva en da kan utrette. I brevet henviste vi også til vårt innspill til ny digitaliseringsstrategi, sendt KMD i slutten av desember. Brevet og innspillet:

Tirsdag 2. april vil Arkivlovutvalget overlevere sin utredning til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fram mot den 2. april forbereder vi oss med å se oss litt tilbake. Oppsummere det vi har gjort, se gjennom en gang til for å se om vi har endret syn på noe eller kanskje fått noen nye hjertesaker? Og ikke minst planlegger vi hvordan vi skal følge opp utvalgets rapport både i landsstyret, blant de tillitsvalgte, sammen med alle medlemmene og andre som er opptatt av dokumentasjonsforvaltning.

Sider