Forslaget til ny arkivlov - NAs høringssvar

Norsk Arkivråd stiller seg bak departementets beskrivelse av behovet for et oppdatert lovverk, men stiller spørsmål ved om dette lovforslaget er godt nok utformet til at det bør vedtas som et svar på det beskrevne behovet.

Vi mener det må store endringer til i forslaget for at det skal være forsvarlig å bruke de ressursene en lovendring krever.

 

I vårt høringssvar kommenterer vi forslaget overordnet, noen generelle punkter og noen konkrete bestemmelser som er spesielt viktige for Norsk Arkivråd.

NAs høringssvar