Om oss

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. 
Den er åpen for alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. Vi har ca. 1200 medlemmer. Våre medlemmer er interessert i og arbeider med dokumenthåndtering og arkivfaglige spørsmål. 

Generalforsamlingen er Norsk Arkivråds høyeste organ. Mellom generalforsamlingene ledes organisasjonen av et landsstyre. Norsk Arkivråd er inndelt i fem regioner, som alle er representert i landsstyret. Norsk Arkivråds sekretariat står for den daglige driften av organisasjonen. 

Norsk Arkivråd arbeider for en stadig bedre utdanning og opplæring av de som jobber med arkiv og dokumenthåndtering. Vi utdanner arkivarer, og arrangerer kurs, seminarer og medlemsmøter. 

Organisasjonen utgir faglige publikasjoner og et eget medlemsblad, Arkivråd. 

To ganger i året deler vi ut stipender til medlemmene for å bidra til utdannings- og utviklingsarbeidet i arkivfaget. Vi gir støtte til utvikling av arkivfaglige læremidler, her kan en få støtte til å utgi alt fra artikler til bøker. 

Norsk Arkivråd arbeider aktivt overfor myndighetene, og er høringsinstans i arkivrelaterte saker. I år har vi blant annet hatt møte med arkivlovutvalget, og sendt utvalget to skriftlige innspill.

Vi har kontakt med arkivorganisasjoner både i Norden og i andre land, og vi er medlem av International Council on Archives (ICA). Et av våre landsstyremedlemmer er president i ICA seksjonen Section of Professional Associations (SPA). Vervet støttes økonomisk av NA.

Personvernerklæring