Utdanning

Hva jobber man med som dokumentasjons- og informasjonsforvalter, og arkivar

Yrket er mangfoldig, så også alle de forskjellige betegnelsene på folk som jobber i dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Og tjenesten de jobber i. Man kan være historiker og jobbe som arkivar i Riksarkivet. Man kan være førstekonsulent i Finansdepartementets dokumentasjonstjeneste. Eller man kan være RIM (Records Information Manager) i Statoil.

Det som er sikkert er at yrket, og vi som jobber innen fagområdet rundt om, både offentlig og privat, blir mer og mer profesjonalisert. Og jo mer informasjon som produseres og spys ut overalt, jo mer er det behov for folk som kan skape orden i kaos, nemlig folk med ekspertise innen kunnskapsorganisasjon og gjenfinning - dokumentasjonforvalterne!

Hvordan bli dokumentasjonsforvalter/arkivar
- disse studiestedene tilbyr utdanning innen vårt fagområde i Norge:
 

OsloMet - storbyuniversitetet

OsloMet tilbyr både bachelorstudium i arkivvitenskap, årsstudium i dokumentasjonsforvaltning, og et masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap:

   - Arkivvitenskap, bachelorstudium

   - Dokumentasjonsforvaltning, årsstudium
   
   - Bibliotek- og informasjonsvitenskap, masterprogram

Fullstendig studieoversikt - Arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tilbyr en et 3 årig bachelorprogram i Arkiv- og samlingsforvaltning, og en master i Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

  - Arkiv- og samlingsforvaltning

  - Arkiv og dokumentasjonsforvaltning, masterprogram

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer hos utdanningsinstitusjonene - sjekk alltid deres sider for endringer og nye eller utdaterte utdanninger.

Vekt: 
0