Foredrag fra seminarer

Orden i informasjonen! Dagsseminar 12. juni 2024
på Thon Hotel Opera

Verdien av dokumentasjonen
Anette Angelsen Haanes, fagleder og jurist, Gatejuristen

Visma samhandling arkiv. Orden på informasjonen. Helhetlig informasjonsforvaltning
Harry Myrene, produktansvarlig, Visma Samhandling Arkiv

Dokumentasjon i fagsystemer, hvem tar ansvaret?
Nina Rønningen Hjelmstad, leder Øyer og Gausdal barneverntjeneste og Berit Johnsen fagansvarlig Dokumentasjon og service, Gausdal kommune

Ansvarlig arkiveierskap - er offentlige virksomheter sitt ansvar bevisst?
Nicolai Brinchmann, Senior Sales Executive, Documaster

Fra streng pekefinger til konsulent i egen virksomhet. Hvorfor må arkivarene ut av arkivet og inn der dokumentasjon skapes
Nina Sletner, dokumentasjonsenteret  og Axel Hauge, avdelingsleder Byggherre, Lillestrøm kommune

Informasjonsforvaltning på topplederagendaen
Bente Andersen Sundlo, Divisjonsdirektør, divisjon for informasjonsforvaltning og metode, Helsedirektoratet

Dropp integrasjonen – la dokumentasjonen leve der den er
Kristin Westbye, seniorrådgiver Informasjonsforvaltning, Statens vegvesen

Ny lov om dokumentasjon og arkiv?
- Loven kommer sannsynligvis ikke før sommeren, men hva må vi forberede oss på?
ved Jorunn Bødtker, NA

 

HØSTSEMINAR 29. og 30. november 2023
på Oslo Kongressenter

Overskriftene for seminaret var teknologiutviklingen, lovendringer og som alltid når vi snakker om informasjon stod offentlighet, åpenhet, datadeling og innsyn sentralt.

Ordene som kan redde fortiden for fremtiden Arbeidet med ny arkivforskrift
ved Elisabeth Harlem Eide, jurist og spesialrådgiver i Arkivverket

Fotspor i datasjøen – eller dokumentasjon av enkeltsaker i løsvekt?
ved Herbjørn Andresen, professor ved OsloMet

Den nye bølgen av kunstig intelligens Generativ KI og store språkmodeller
ved Ellen Strålberg, ansvarlig for prosjekter om kryptovaluta, kunstig intelligens i helse og verdiskapning med data i Teknologirådet

Hvordan bruke kunstig intelligens på en ansvarlig måte? Og hvilke krav vil EUs forordning stille?
ved Jens Andresen Oseberg, seniorrådgiver i Najonalt ressurssenter for deling av data i Digdir

Verdier å beskytte
ved Tarjei Leer-Salvesen, gravejournalist og prosjektleder hos Faktisk.no

Utfordringer ved fulltekstpublisering og balansen mellom åpenhet og sikkerhet. Erfaringer fra Asker kommune
ved Patrick Emilsson, avdelingsleder arkiv og informasjonsforvaltning i Asker kommune

Utfordringer ved fulltekstpublisering og balansen mellom åpenhet og sikkerhet
ved Synnøve Standal, seksjonssjef, Dokumentasjonssenteret i Lillestrøm kommune

Evaluering av eInnsyn - vårt arbeid for åpenhet i Open Government Partnership
ved Norsk Arkivråds styreleder Anja Vestvold og styremedlem Jorunn Bødtker
Tolletatens helhetlig data og informasjonsforvaltning - eller hvordan Tolletaten ser data, informasjon og dokumentasjon i sammenheng
Ved André Neergaard, underdirektør, og Filip Hansen, informasjonsarkitekt, i Tolletaten

Hvordan få mer verdi ut av virksomhetens informasjon ved bruk av AI?
ved Charlotte Renø prosjektleder og seniorkonsulent, og Maria Øverdal Business Consultant Risk & Governance, i Sopra Steria

 

Hva er en arkivar i dag / arkivar 2.0
Dagsseminar på Oslo Kongressenter 12. juni, kl. 09.00-15.00

Tema: Nye kompetansebehov, og andre måter å jobbe på.

"Jammen vi er jo så små"
Aurskog-Høland er en liten kommune som jobber mye med analysering av prosesser ved vurdering av behov for automatisering, og om automatisering vil gi gevinst erfaringsdeling
ved Kjellaug Johansen, leder og Charlotte West, spesialkonsulent, IKT og dokumentsenter Aurskog-Høland kommune

Fem grunner til å ha informasjonsforvaltning på agendaen i 2023, 2024, 2025, 2026
ved Sirianne Thomassen, Senior Consultant, Sopra Steria
Les også Siriannes artikkler i Computerworld:
Fem grunner til at å ha informasjonsforvaltning på agendaen i 2023 (cw.no)

Ikke vær en festbrems!
Hvordan oppnå gode resultater i tverrfaglig samhandling
ved Ingvild Korsnes Daasvand, fagleder dokumentasjonsforvaltning, Lørenskog kommune

Brukerstøtte - angrep fra alle kanter!
ved Rikke Moe, konsulent i Lillestrøm kommune

Fra bevaring til bruk - NRKs arkiver er hele Norges dagbok
Samfunnet og publikum har forventninger til at arkiver skal være åpne og
ved Ingrid Belt, leder for NRK Arkiv

Arkivaren i totalarkivet
Byarkivet håndterer arkiv fra flere arkivskapere i Oslo kommune, fra danning til formidling og depot.
ved Lise Storfjord seksjonsleder for dokumentsenteret, og Erland Ferrer Pettersen seksjonsleder for historisk seksjon, Oslo byarkiv
Siri Mæhlum, seksjonsleder for moderne arkiv har bidratt i arbeidet med presetnasjonen

Arkivfaglig utdanning og arkivyrket i praksis
Presentasjon fra tidligere bachelorstudent ved OsloMet
ved Pavel Ovchinnikov, tidligere bachelorstudent, nå arkivansvarlig i Norges Bondelag

Hva slags kompetanse bør en arkivar ha?
Svein Carstens, professor ved NTNU, fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, institut for lærerutdanning

Å vite og å kunne hvilken kompetanse bør en arkivar ha?
ved Hilde Lange, universitetslektor ved OsloMet, fakultet for samfunnsvitenskap, institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

 

HØSTSEMINAR 08. og 09. november 2022

Presentasjonene fra seminaret publiseres her så fort vi får tillatelse og/eller oppdaterte presentasjoner som kan deles

Arkivtjenesten i utvikling
(film i lysbilde 13 på YouTube - samskriving av IOP)
ved Hanne Wigemyr Kjeldsen, rådgiver digitalisering og utvikling Vestfold og Telemark fylkeskommune

Utvalget for bevaring av digitalt skapt dokumentasjon
ved utvalgsleder professor Maria Astrup Hjort, fra Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Flyter det i Microsoft 365?
ved arkivleder Wenche Auli Bergmo og Maria Rollag Aas, lederen av brukerrådet som forvalter Microsoft 365 hos Lånekassen

Skeiv historie i arkivene
ved Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen, og initiativtaker til Skeivt arkiv

Framtidsanalyse - kan slike scenarioer ha noen verdi?
ved Anja Vestvold, styreleder i Norsk Arkivråd                         

Hvordan selge inn ditt fagområde i organisasjonen?                                                                           
ved Hilmar Ingi Jonsson, personvernombud Lillestrøm kommune

Dokumentasjonsforvaltning som en tjeneste? Hvordan sikre styring og leveranse gjennom KPI-arbeid?
ved Anneli Dahl, fungerende avdelingsdirektør Dokumentasjonsforvaltning, Norsk helsenett - NHN

Intern informasjon - hvordan få oppmerksomhet?
Arkivering for Dummies, vedlegg til presentasjon

ved Elin Kristiansen, seniorrådgiver i avdeling for digitalisering og utvikling, Statsbygg

Årets arkiv 2022
Kartlegging av informasjonssystemer i HINN - presentasjon i Vimeo

Bente Storsveen seksjonssjef og Bente Karin Stormoen Roel seniorrådgiver, Avdeling for digitalisering og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning ved Høgskolen i Innlandet                   

Kunstig intelligens, e-postarkivering og personvernersonvern
ved Tommy Nilsen, Sales Manager Public Sector Nordics og Maria Skylstad i Simplifai

Dokumentasjonsforvaltningen sett fra et personvernombud – forholdet mellom arkivregelverket og personopplysningsloven
ved Morten Haug Frøyen, personvernombud i Oslo kommune

Hvordan kan arkivansvaret og behandlingsansvaret plasseres når flere virksomheter bruker samme system?
ved Anne Mette Dørum, spesialrådgiver i KS

Menneskets verdighet og retten til å ha sitt privatliv i fred
ved Camilla Nervik, seksjonssjef Offentlige tjenester i Datatilsynet

Innsyn ER viktig – og hjelpen er på vei - Sivilombudet presenterer sin Innsynsguide
ved Heidi Quamme Kittilsen, seniorrådgiver, Sivilombudet  

Hva skal veie tyngst – kravet til dokumentasjon eller retten til å bli glemt/slettet?                      
ved Hilde Lange, universitetslektor ved OsloMet

 

Foredrag 2021

Høstseminar - fremtidens dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring, 7.12.2021

Fremtidens dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring – en fremtidsanalyse for Norsk Arkivråd

Presentasjon av analysen
ved Hege Hellvik og Peder Stampe - Rambøll Management Consulting

Analysen

Forslaget til ny arkivlov

- om spenningsfeltet mellom arkivloven og personvernforordningen med utgangspunkt i kommunal sektors arkivplikter
ved Anne Mette Dørum - KS

Den umulige ambisjonen om en arkivlov som ikke griper sterkt inn i resten av forvaltningslovgivningen
ved Herbjørn Andresen - OsloMet

 

Kunstig intelligens (KI) i dokumentasjonsforvaltningen" 10.11.2021

ACOS
ved Even Syversen

Documaster og Simplifai
ved Espen Nergaard, Documaster og Tommy Nilsen, Simplifai

Geomatikk
ved Geir Harbak

Invo
ved Christoffer Haukås og Robert Klemetsen

Sikri
ved Haakon Johannsessen

TietoEVRY
ved Kristian Klaastad og Sebastian Reichmann

Foredrag fra NAs digitale 60 årslag, 25. oktober 2021

Arkivlov på høring
av Helga Hjorth, Kulturdepartementet

Forslag til ny arkivlov - kommentar
av Lisbeth Viken, NTNU

Digitalt foredrag 28. oktober

Hva kan vi bruke bevaringsvurderinger til i digitale arkiv?
av Martin Bould, Arkivverket

 

Foredrag 2019

Høstseminar 2019 - Arkivering mellom himmel og hav, 15. – 16. oktober i Oslo

Får vi en ny arkivlov? NOUen er sluppet, men hva nå?
v/ Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, KS

Dokumentasjonsplikt i annet regelverk
v/ Bendik Johansson, graduate, DNB

Møt Nancy, Nasjonalbibliotekets kunstige bibliotekar
v/ Svein Arne Brygfjeld, leder for Nasjonalbibliotekets AILAB

Hvordan RPA kan effektivisere og gi bedre kvalitet
v/ Vincent Aardalsbakke, leder for RPA/Robotics Process Automation, EVRY Norge

Får vi til digital dokumentasjonsforvaltning med utkast til lov om samfunnsdokumentasjon
v/ Kristine Brorson, consulting director, Information Management i Sopra Steria

Dokumentasjon i felles systemer - et konsept for «innebygd arkiv»
v/ Lars-Martin Kristensen, IT-samarbeidet i Grenland

Innebygd Arkivering
v/ Cathrin Blitzner Møller, seniorrådgiver, Arkivverket

Årets arkiv 2019 – innlegg v/ vinneren
v/ Ola Langnes-Øyen, arkivleder, Utdanningsdirektoratet

Digitalisering av papirarkiv
Stian Norli, Arkivverket
Øyvind Holt, Statsministerens kontor
Aslak Holtan, Utlendingsdirektoratet (presentasjonen publiseres dessverre ikke)

Norsk Arkivråd sitt høringssvar
v/ Anja Jergel Vestvold, styreleder i Norsk Arkivråd

Arkivverkets veileder for journalføring og arkivering
v/ Sigrun Rasmussen, spesialrådgiver, Arkivverket

Hva er forskjellen på saksbehandling og arkivering? Når arkivarene flytter fokus over på saksbehandlingen, hvem skal da være ekspertene på arkivering?
v/ Jean-Philippe Caquet, Documaster

Utenrikspolitiske tekster og maskinlæring (presentasjonen publiseres dessverre ikke)
v/ Ole-Martin Martinsen, fagdirektør og seniorrådgiver, Utenriksdepartementet
& Øyvind Berget, seniorrådgiver, Utenriksdepartementet

Kompetanseprogram personvern og informasjonssikkerhet
v/ Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune

Behandling av personopplysninger i dokumentasjonsforvaltningen
v/ Jorunn Bødtker, Norsk Arkivråd

Høsting og sammenstilling av data – hvordan brukes kilder i dag?
v/ Henning Carr Ekroll, Aftenposten

Pressens syn på journalføring
v/ Kristine Foss, rådgiver, Norsk Presseforbund

 

Seminaret "Arkivtjenesten under omorganiseringer - organisering av samordnede arkivtjenester", 14. mars i Oslo

Helse-arkivenes omorganisering
v/ Anneli Dahl, seksjonsleder, Norsk helsenett

Mannen i midten - erfaringer fra felles forvaltning
v/ Leif Kristiansen, tjenesteansvarlig og Kadri-Liis Wist,tjenesteansvarlig, Unit - direktoratet for fellestjenester og IKT for høyere utdanning og forskning

Dilemmaer i omstilling og endringsledelse
v/ Nina Skarsgård, arbeids- og organisasjonspsykolog, Moment organisasjon og ledelse AS

Arkivstatistikken og bruken av denne i Arkivverkets tilsynsarbeid
v/ Marthe Rosenvinge Ervik, rådgiver, Arkivverket

Statistikken fra Arkivverket - verdi og kvalitet
v/ Gustav Gudbrandsen, underdirektør, Klima- og miljødepartementet og Jorunn Bødtker, avdelingsdirektør, Finansdepartementet

Organisering av arkivtjenesten i NAV
v/ Runar Hartvigsen, utredningsleder, NAV og Trude Berg Sjøvoll, konsulent, Sopra Steria

Tjenesteavtaler for offentlig dokumentasjonsforvaltning
v/ André Neergaard, direktør, Norges Bank

Behovsdrevet utvikling fremfor etablering av felles dokumentsenter
v/ Liv Heidi Siljebråten, seksjonssjef, Politidirektoratet

 

Foredrag 2018

Høstseminar 2018
16. - 17. oktober i Oslo

Tingenes tilstand
v/Inga Bolstad, Riksarkivar

Strategi for meldingsutveksling i offentlig sektor - eFormidling
v/ Aud Inger Sviggum (på veien av Olav Skarsbø), seniorrådgiver Digitale fellesløsninger og Marked og tjenesteoppfølgning, Difi

Alt kan læres – digital kompetanse og endring
v/Anders Dysvik, professor, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI

GDPR - hva betyr det for arkivene
v/Herbjørn Andresen, førsteamanuensis, OsloMet - storbyuniversitetet

Leverandørene - GDPR og Noark

Personopplysningsloven og den registrertes rettigheter - Innsyn, sletting, komplettering og klage
v/Tove Reitan, seniorkonsulent, Forsvaret

Hvordan kommunisere bedre med innbyggere - Chatbot-teknologi og Kommune-Kari
v/Anders Mærøe, Sem & Stenersen Prokom

BAR - Bertil som arkivar. Kan roboten Bertil jobbe som arkivar?
v/Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet

Arkivlovutvalget arbeider
v/ Martin Hill Oppegaard, sekretær, Arkivlovutvalget

Evaluering av Norsk Arkivstandard
v/Sveinung Fjose og Øyvind Handberg, Menon Economics

Erfaringer med eFormidling
v/Øyvind Nilsen, prosjektleder, Ephorte Driftssenter, Fylkesmannen i Nordland

Informasjonsforvaltning i Statnett (Vinneren av "Årets arkiv 2018")
v/Gasparas Jarulaitis, Magne Maurset, Martin Trydal Torp, Statnett SF

Hemmelige kalendere
v/Kristine Foss, jurist, Norsk Presseforbund

Tjenesteavtaler og Dokumentasjonsforvaltning
v/André Neergaaard, Norges Bank
foredraget bli lagt ut så snart vi motta den fra foredragsholderen

 

 

Seminar "Arkiv under modernisering"
20. - 21. mars 2018 i Lillestrøm

Norsk Arkivråds innspill til Arkivlovutvalget
v/Marianne Høiklev Tengs,styreleder i Norsk Arkivråd

Abelias politiske plattform - hvilke utfordringer og muligheter finnes?
v/Kjetil Brun, Fagsjef IKT og digitale næringer i Abelia

Nye arkivforskrifter - hvordan henger arkivplan og internkontroll sammen?
v/Jorunn Bødtker, landsstyremedlem og leder av seminarutvalget i Norsk Arkivråd

Arkivarbeidet som del av internkontroll
v/Karin Gjelsten, avdelingssjef i Bergen Byarkiv

Verktøy for å understøtte GDPR
v/Simen Kortgaard og Jeppe Lund, Ayfie Group (tidligere VirtualWorks)

Digitalisering i Skedsmo kommune
v/Torbjørn Pedersen, digitaliseringsdirektør, Skedsmo kommune

Prosjekt Digitale Asker 2020
v/Ragnar Husum, prosjektleder i Asker kommune

Trusting in the archives. The work of the Hillsborough Independent Panel 2010-12
v/Sarah Tyacke, Hillsborough Independent Panel

Tjenestedesign som metodisk tilnærming
v/Silja Mustaparta, Strategic Design Lead i Designit

eInnsyn og eFormidling - lykkes vi? Ja, i hvert fall til slutt!
v/Per Ivar Hammershaug, leder for Arkiv- og dokumentforvaltning i Difi

Automatisering av dokumentasjonsforvaltningen
v/Kristine Synnøve Brorson, Sopra Steria

Digitalisering av arbeidsavtaler
v/Gunn Sværen, spesialrådgiver i Bærum kommune

"Frels oss fra klikkingen"
v/Martin Koldaas, seniorrådgiver i Utlendingsdirektoratet

Brukerorienterte arkivtilsyn
v/Geir Ivar Tungesvik, Arkivverket

Erfaringer med brukerorienterte arkivtilsyn
v/Trond-Viggo Bjerke, avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet

 

Seminar "Offentlighet og innsyn"
30. januar 2018 i Oslo

Riksrevisjonens rapport
v/Dag Henning Larsen, avdelingsdirektør i Riksrevisjonen

Brukervennlighet
v/Are Halland, Netlife

Arkivverket
v/Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør Forvaltning i Arkivverket

Arkivering og innsyn: tiltak for mer åpenhet i Justis- og beredskapsdepartementet
v/Vilde Ronge, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet

Pressen om innsyn
v/Kristine Foss, rådgiver i Presseforbundet

Ressurser til bruk i internopplæring i innsyn
v/Anja Jergel Vestvold, seksjonsleder Dokumentsenteret, Asker kommune

Arbeidet med eInnsyn i Oslo kommune, erfaringene, og demonstrasjon av beta-løsningen
v/Erik Aarsand, produkteier eInnsyn kommune, Byrådslederens kontor (BLK) Oslo kommune

Graveteamet – om innsyn i offentlige dokumenter
v/Anonym & Anonym (Denne presentasjonen vil dessverre ikke bli lagt ut, etter ønske fra foredragsholderne.)

 

Foredrag 2017​

Høstseminar 2017
18. - 19. oktober 2017 i Oslo

SKATEs prosjekt for Dokumentasjonsforvaltning – frampek og utfordringer
v/ Lars-Martin Kristensen og Joachim Fugleberg, Arkivverket

Hva krever digitaliseringen av oss?
v/Vilde Ronge, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet

Ny bok: «Daglige arkivrutiner - Arkivdanning i prinsipp og praksis»
v/Lars Buskø Gustavsen, Hamar kommune, forfatter av boken

Chatbots
v/Geir Børdalen, investeringsansvarlig i NRK og hovedprosjektleder for NRK Origo- prosjektet

Robotene kommer - Introduksjon om RPA og AI
v/Ingvar Larsson, CEO i Knowit Decision AS

Anzyz Artificial Intelligence -Back to the future - The future is here!
v/Knut F. Ramstad, COO I Anzyz Technologies AS

Bli kjent med din nye kollega epostroboten!
v/Vincent Aardalsbakke. Leder for RPA / Robotics Process Automation i Evry

Bergen kommune har ansatt en digital medarbeider – Digifrid
v/Kjersti Steindal, Programleder for Digitalt førstevalg i Bergen kommune

Er NOARK blitt en sovepute eller har vi alle sovet i timen?
Marianne Høiklev Tengs, styreleder i Norsk Arkivråd
Knut-Erik Gudim, Principal Product Manager i Tieto
Cecilie Kornsæther, spesialrådgiver i Oslo byarkiv

Bitcoin og blockk-kjedeteknologi
v/ Svein Ølnes, Vestlandsforsking

Nye personvernregler
v/Helge Veum, avdelingsdirektør i Datatilsynet

Høring om ny peronopplysningslov
v/ Jorunn Bødtker og Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd

Internkontroll for arkiv - den nye arkivplanen?
v/Kristine Brorson, Senior Consulting Manager i Information Management i Sopra Steria

Grenlandssamarbeidet - Årets arkiv 2017
v/ Anne Marie Eliassen, Bamble kommune og Dubravko Bikic, Porsgrunn kommune

Arkivverkets ambisjoner
v/Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør i Arkivverket

 

Seminaret "Fra byarkiv til skyarkiv"
29. mars 2017 i Oslo

Byarkivet i Oslo har 25-årsjubileum
v/​Ranveig Låg Gausdal, byarkivar i Oslo

Digitalisering for kassasjon – konvertering av arkiv til digitale lagringsmedier
v/Stian Norli og Synne Stavheim, fagdirektører i Riksarkivet

NRKs programarkiv – snart for alle?
v/Svein Prestvik, redaktør for Arkiv & Research, NRK                         

Kartlegging av fagsystem
v/Ola Langnes-Øyen, arkivleder i Utdanningsdirektoratet                

Nasjonalbiblioteket - høsting av nettsider
v/Gretel Westman, teamleder for nettarkivet, Nasjonalbiblioteket

NVE, pilot med Difi for eInnsyn og meldingsutveksling
v/Siri Slettvåg, seksjonsleder for informasjonsforvaltning og kulturhistorie, NVE

Internkontroll og skylagring – nye krav - arkivlov og -forskrift endres
v/Anja Jergel Vestvold, nestleder i Norsk Arkivråd, og arkivleder i Asker kommune og Marianne Høiklev Tengs, leder i Norsk Arkivråd og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

 

Foredrag 2016

Seminaret «Smarte arkiver?»
1-2. november 2016 i Oslo

Hva skjer - den digitale utviklingen?
v/Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge

Information Governance – lipstick on a pig or the new bacon?
v/Atle Skjekkeland, Chief Evangelist i AIIM

Helhetlig informasjonsforvaltning og arkivarkitektur (Hvordan være smartere enn arkivene)
v/Jean-Philippe Caquet, rådgiver Trondheim byarkiv  

Organisering av fremtidig dokumentasjonsforvaltning
v/Kristine Synnøve Brorson, Senior Consulting Manager i Sopra Steria og fagekspert i Standard Norges komité for Informasjon og dokumentasjon

Omlegging av arkivarbeidet i departementsfellesskapet
v/Torill Tørlen, avdelingsdirektør i Barne- og likestillingsdepartementet

eSignatur fra Difi
v/Arne Berner, seniorrådgiver ved avdeling IDU, DIFI

Konseptutredning om Modernisering av Arkivvedlikehold og Overføring til Depot – MAVOD
v/Siri Vetvik Faye-Lund, rådgiver depotavdelingen og Tor Anton Gaarder, arkivar seksjon for elektronisk arkivdanning - Riksarkivet

På vei mot morgendagens løsninger - Årets arkiv 2016: Dokumentsenteret i Bærum kommune
v/Gunn Sværen, rådgiver i Bærum kommune

Ny IT-plattform skal følge Oslo-innbyggerne fra vugge til grav
v/Arild Sundberg, kommunaldirektør i Oslo kommune, byrådsavdeling for finans

Proveniens i fremtiden – et prinsipp som står for fall?
v/Øivind Kruse, arkivar, Seksjon for elektronisk arkivdanning i Riksarkivet

EUs nye forordning for personvern
v/Tobias Judin, juridisk rådgiver i Datatilsynet
 
Workplace by Facebook (Facebook at Work)
v/Tor Asbjørn Tingulstad Hem, rådgiver i Datatilsynet

Forslag til ny forskrift om offentlige arkiv
v/Magnar Nordtug, seniorrådgiver i Kulturdepartementet

Arkivforskriften og skytjenester eller Kanskje vi åpner for arkivering i skyen snart?
v/Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Arkivforskriften på høring – hva blir veien videre for arkivene?
v/Journn Bødtker, leder av seminarutvalget i Norsk Arkivråd

Seminaret «Offentlighet og innsyn»
10. mars 2016 i Oslo

Hvorfor offentlighet? - Loven er evaluert – hva nå?
v/Geir Magnus Walderhaug, rådgiver ved Universitetet i Oslo og medlem av Norsk Arkivråds region Øst

Evalueringen av offentleglova
v/ Tor Egil Viblemo, senioranalytiker, Oxford Research
Om evalueringen
Rapporten fra Oxford Research

Sivilombudsmannens klagesaker om innsyn i sammenstilling av opplysninger fra databaser og registre
v/Annette Dahl, kontorsjef, Sivilombudsmannen

Undersøkelse - behandling av innsynssaker i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet
v/Jon Sverdrup Efjestad, seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
Sivilombudsmannens undersøkelser

eInnsyn/ny OEP – ny løysing 11.2018 som gir meir openheit og fjernar tidstjuvar
v/Gunnar Urtegaard, fagdirektør, Difi

Innsyn - et e-læringsmagasin om offentleglova
v/Ingrid Nymoen, seniorrådgiver, Difi

Innsyn.no – hvorfor og hvordan?
Søkbare journaler for offentlige etater som ikke tilbyr dette selv
v/Tarjei Leer-Salvesen, en av journalistene som tok initiativ til innsyn.no. Han har lang erfaring fra bruk av offentlige postjournaler

Offentlige journaler i Kristiansand kommune
v/Grete Gavelstad, arkivsjef, Kristiansand kommune

Journalføring av innsynskravene - arkivforskriften er endret!
v/Jorunn Bødtker, avdelingsdirektør i Finansdepartementet og leder av Norsk Arkivråds seminarutvalg

Opplæring, kulturbygging og praktisering av offentlighet i Utdanningsdirektoratet
v/Ola Langnes-Øyen, arkivleder i Utdanningsdirektoratet
 

Foredrag 2015

Foredrag fra seminaret «Verdiløse arkiv?»
20.-21. oktober 2015 i Oslo

Verdiløse arkiv?
v/Lars-Martin Kristensen, prosjektleder i Systemintegrasjon AS og Rune Stenhaug, fagansvarlig prosjektledere i Systemintegrasjon AS
Mot verdiløse arkiv i offentlig sektor? Artikkel i Stat og styring nr 1-2015,
av Rune Stenhaug, Sverre Magnus Joki og Lars-Martin Kristensen fra Systemintegrasjon AS.

Arkivverkets rolle i arkivdanning og digitaliseringen i forvaltningen
v/Riksarkivar Inga Bolstad

Big data og records managment
v/Tine Weirsøe, direktør for Scandinavian Information Audit

Helhetlig dokumentasjonsforvaltning og brukerretting – Hva med brukeren?
v/Ingvild Korsnes Daasvand, tjenesteeier for digital informasjonsforvaltning, Høgskolen i Oslo og Akershus

Nanolæring "opplæring i små porsjoner"
v/Hege Marthinsen, rådgiver i dokumentasjons– og IT-seksjonen, Finansdepartementet

Erfaringer med virksomhetssøk i Statkraft
v/Kirsti Repstad, Senior Application Advisor i Statkraft AS

Erfaringer med Arkivverkets tilsyn
v/Marianne Rotvær, arkivleder i Kristiansund kommune

Erfaringer med tilsyn fra Riksarkivet
v/Siw May Bohlin, arkivleder i Klima- og miljøverndepartementet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet
v/Vibeke Riekeles, CapGemini Consulting
Rapporten kan du lese her.

Kvalitetsfaktorer i elektronisk dokumentbehandling og arkiv i advokatbransjen
v/Knut-Magnar Aanestad, Head of Innovation i Kluge Advokatfirma

Hjelp til selvhjelp – hvordan måle god arkivdanning
v/Marianne Høiklev Tengs, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, avdeling arkiv og bibliotek, og leder av Norsk Arkivråd

Arkivlov og forskrift - hvor langt unna en revisjon er vi?
v/Marianne Høiklev Tengs, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, avdeling arkiv og bibliotek, og leder av Norsk Arkivråd

Arkivverkets e-arkivprosjekt: Status
v/Tor Anton Gaarder, prosjekteier hos Riksarkivet. Underdirektør i Riksarkivet, seksjon for elektronisk arkivdanning

Riksarkivet og Oslo kommunes eArkivsatsinger
v/Martin Bould, sjefskonsulent i Evry og Ragnar Sturtzel, system arkitekt i Evry

 

Foredrag fra seminaret «Ta styringen!»
16.-17. mars 2015 i Trondheim

 

Velkommen til Trondhjem: http://arcg.is/195wYI9
v/ Roy Svartliaunet, Geodata

BLIR DET ENDELIG ORDEN PÅ DE ENORME DATAMENGDENE?
Sett i lyset av Arkivverkets forslag om eArkiv

v/ Eiliv Sveen og Kristine Synnøve Brorson, Sopra Steria

Funksjonsbasert analyse og metodetilnærming
v/ Trine Nesland, Diakonhjemmet sykehus, og redaktør av Arkivråd

Årets arkiv
Juryens begrunnelse
v/ Svein Harberg, jurymedlem og leder for Stortingets familie- og kulturkomité
Vinnerens presentasjon - Dokumentasjons- og informasjonsforvaltning ved HiOA
v/ André Neergaard, Høgskoen i Oslo og Akershus

Nye kommunale BK-bestemmelser Hva nå?
v/ May Britt Penne, Bærum kommune

De statlige fellesbestemmelsene skal snart være klare. Hva gir de oss? Og klarer vi oss uten en veileder?
v/ Jorunn Bødtker, Jorunn Bødtker, avdelingsdirektør i Finansdepartementet, og leder av Norsk Arkivråds seminarutvalg

Bevaring og kassasjon. Så langt, så vel, men hva med fagsaker, fagsystemer og alt det andre?
v/ Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet, og Norsk Arkivråds seminarutvalg

Nye generelle bevarings- og kassasjonsbestemmelser for egenforvaltningssaker i statlige organer
v/ Ilmars Gutans, Seksjon for bevaring og kassasjon, Riksarkivet

Kan vi få Ola Nordmann til å danse samba med Sam Eagle? Erfaringer fra et globalt ECM-prosjekt
v/ Bente Andersen Sundlo, FMC Technologies og Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies, og nestleder i Norsk Arkivråd

Hvordan jobbe strategisk med arkiv innad i virksomheten
v/ Per Ivar Hammershaug, Difi

Informasjonssikkerhet
v/ Øyvind Rekdal, Miljødirektoratet

Arkivloven og skyen
v/ Malin Tønseth, advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik

Skytjenester - Status for Riksarkivets arbeid
v / Olav Hagen Sataslåtten, Riksarkivet

Kommunereformen – arkivmessige utfordringer
v/ Anne Mette Dørum, KS

Erfaringar ved kommunesamanslåing
v/ Jan Husebø, Vindafjord kommune

 

Foredrag 2014

Foredrag fra seminaret «Evig digitalt liv – evige problemer? Fra digital postkasse til digitalt depot»,

3.-4. november 2014 i Oslo

Digitale løsninger – konsekvenser for arkivdanningen
Innledning ved Jorunn Bødtker, Norsk Arkivråd

Den digitale forvaltning og loven
v/Dag Wiese Schartum, avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN), UiO

Sikker digital posttjeneste Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret
v/Jan Molund, Difi

Digital meldingsformidling internt i forvaltningen
v/Øivind Langeland, Difi

Er «SvarUt» lik den digitale postkassen? Pilot i Bergen kommune
v/Jan Tore Helle, Bergen byarkiv

Leverandører av digitale postkasser er valgt, men den ene er forsinket med sin leveranse. Noen går i gang som piloter og vi andre venter i spenning. Imens stiller vi oss spørsmål om hvordan dette blir – det er jo ikke alle endringer som går som smurt!
Systemleverandørenes svar på våre spørsmål om hvordan digitale postkasser er i deres sakarkivløsninger:
Bruk av digitale postkasser
ACOS AS v/Ivar Wessel thommesen
Digital postkasse
Evry v/Ragnar Sturtzel
Sikker digital post og Public 360
Software Innovation v/Espen Neergaard

Digital avlevering sett fra Riksarkivets side - hvorfor er man så nøye?
v/Ole Myhre Hansen, Riksarkivet

NA har utfordret leverandørene av arkivsakssystemer til å komme med erfaringer og synspunkter med elektronisk avlevering. Hva er problemet og hva er løsningen?  
Leverandørenes svar på spørsmål vi har stilt:
Avlevering/elektronisk uttrekk - Deponering og erfaringer
Software Innovation v/Pia Bratlie og Bjørn Olav Nyberg
Avlevering/elektronisk uttrekk
Evry v/Ragnar Sturtzel
Avlevering og elektronisk uttrekk
ACOS AS v/Ivar Wessel Thomessen

Elektronisk uttrekk - erfaringer med en vellykket deponering til Arkivverket
v/Mette-Marit Rennemo, Nærings- og fiskeridepartementet

Synkron overføring - digitalt skapt materiale fra kommunene Det testes nå automatiske metoder for overføring av digitalt skapt arkiv til depot. IKA Kongsberg har gjennomført en forstudie og delte sine erfaringer
v/Petter B. Høiaas, IKA Kongsberg

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande
v/Matilda Ekström , Stockholms stadsarkiv
 

Foredrag fra seminaret «I paragrafenes tegn»,

18.-19. mars 2014 i Oslo​

Revisjon av arkivloven med forskrifter
v/Ivar Fonnes, Riksarkivet
Arkivloven med et "kommunalt/fylkeskommunalt" perspektiv
v/Elisabeth Gade, KS og Skedsmo kommune
I paragrafenes tegn - burde det også gjelde de private?
v/Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV-GL
Kommentarer til loven som den er i dag og ønsker for en ny lov
v/Trine Nesland, Ruter
Koblingen mellom arkivloven og offentleglova
v/Martin Bould, Ciber
Arkivlovgivning i andre land. Hvilken rolle spiller en lov i land i kriser?
v/Olav Hagen Sataslåtten, Riksarkivet
Offentleglova - evaluering, utfordringar og problem
v/Ole Knut Løstegaard
Sivilombudsmannens erfaringer med offentleglova
v/Karen Haug Aronsen, Sivilombudsmannen
Livet etter OEP, forvaltningens hverdag
v/Kristin Breivoll, Direktoratet for arbeidstilsyne
Tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlig informasjon
v/Thomas Nortvedt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser
v/Kari Remseth, KS
Nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser
v/Eirik Netteland, IKA Hordaland

 

Foredrag 2013

Foredrag fra «Integrasjon 3.0», høstseminaret 23.-24. oktober 2013 i Oslo

Noark 5 tjenestegrensesnitt
v/Hans Fredrik Berg, seniorrådgiver, Riksarkivet 
Forventninger til den nye standarden
Forberedte kommentarer fra Gunn Sværen, Bærum kommune 
Forventninger til den nye standarden
Forberedte kommentarer fra Martin Bould, Ciber                       
Erfaringer med Geointegrasjon
v/Eva K. Lian, enhetsleder dokumentsenteret, Innherred samkommune
Registrering av e-post - e-postrekker og dokumentbegrepet 
- Har vi god nok funksjonalitet og rutiner for journalføring? 
v/Øivind Kruse, arkivar, seksjon for elektronisk arkivdanning, Riksarkivet

Om offentleglova og gjennomsiktighet i e-postrekker
v/Ole Knut Løstegaard, fung. lovrådgiver, lovavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet
Sikker elektronisk dokumentutveksling (EDU/BEST) – erfaringer fra fylkesmannen i Sogn og Fjordane
v/Anne Siri Fardal Bruteig, arkivleder hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Integrasjon mellom Noark 5 og fagsystemer – løsning med åpen kildekode
v/Christian Lundvang, produktsjef NXC
Hva skjer med departementsarkivene når vi får ny regjering?
v/Jorunn Bødtker, avdelingsdirektør i Finansdepartementet
MIME – Prosjekt for helhetlig informasjonsforvaltning i Statens vegvesen
Som teknisk plattform for dette arbeidet har Statens vegvesen anskaffet lagringsløsningen Documentum fra EMC og søkeløsning fra Fast
v/Jacob Sonne, leder for Informasjonsforvaltningsseksjonen, Statens vegvesen 

SharePoint 2013 med fokus på samhandling og informasjonsforvaltning
v/Elin Sande Herlovsen, rådgiver, enhet kommunikasjon og service, Sarpsborg kommune
Erfaringer med SharePoint og arkivintegrasjon i Gassnova
v/Siri Danielsen Skogvold, Gassnova
Dokumenthåndtering og samhandling i praksis
-  Presentasjon av Østfold Energi sin løsning
-  Søk/gjenfinning av dokumenter
-  Hvordan få med de ansatte
v/Jon Christian Hansen, applikasjonsansvarlig, Østfold Energi 

Gevinster med ny samhandlingsplattform og derav bedre informasjonsforvaltning
v/Anne Line Stampe, DNB
Sharepoint som arkivsystem - hva kan vi få til?
Hva er et arkiv, Sharepoints styrker i denne sammenhengen, hva bør en eventuelt til andre arkivsystemer for å få (integrasjon) 
v/Jon Bjerkelien, Steria 

Når integrasjon ikke er mulig – dokumentfangst fra eksterne databaser
v/Jørn Holen, seniorrådgiver, administrasjonsavdelingen, Nærings- og handelsdepartementet
Sikker digital post til innbygger - status for prosjekter og tilknytning av avsendervirksomheter
v/Helge Bang, seniorrådgiver, avd. digital forvaltning, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 

Foredrag 2012

Foredrag 2011

Foredrag 2010

Foredrag 2009

Vekt: 
0