Sider

NA synes det er mye bra i endringene som foreslås i denne høringen. Det er positivt at Riksarkivet foreslår en bestemmelse som åpner for å kunne teste ut alternative fremgangsmåter, metoder og formater for overføring av arkiv til Arkivverket. Vi er skuffet over at tilsvarende bestemmelser ikke er foreslått for den delen av forskriften som omhandler arkivdanningen og journalføringen hos arkivskaperne.

Avstemningen er nå åpen! Section of Professional Associations (SPA), seksjonen for arkivorganisasjoner, i International Council on Archives (ICA), arrangerer for andre gang arkivfilmfestival, og Bærum kommune er en av finalistene i kategorien "Best Film portraying the relevance and importance of Archives and Records Management." Stem frem din favorittfilm!

Diskusjoner om dokumentasjonsforvaltning og arkiv i en digital tid kan fort bli kompliserte. Mange fagretninger er involvert, og problemstillingene er sammensatte. De spenner fra forretningsmessige betraktninger og arkivfaglige hensyn, til juridiske spørsmål og tekniske løsninger. I slike diskusjoner kan det være krevende å skille mellom behov, løsninger og hvilke problemer vi egentlig forsøker å løse. Norsk Arkivråd og Arkivverket tror en av nøklene for å lykkes med dokumentasjonsforvaltning og arkiv er tverrfaglig dialog. Vi inviterer derfor til fagkveld hvor temaet er tverrfaglig dialog i praksis. Fagkvelden er nå fulltegnet, men sender du inn påmeldingsskjemaet setter vi deg på venteliste.

På nyåret en gang gikk det en stor pakke med bøker ned til vår kamerunske søsterorganisasjon i Yaoundé. ACA ble opprettet i mai 2018 og mangler stort sett alt: lokaler, logistikk, infrastruktur mm. Men de har imponerende mye faglig engasjement og pågangsmot.

NAs nestleder Vilde Ronge leder Section of Professional Associations (SPA) i ICA og det er Norsk Arkivråd som støtter vervet økonomisk, et valg NA har tatt fordi vi anser det som strategisk viktig å se utenfor landets grenser. Alle utfordringene vi har innen faget vårt, har de andre steder i verden også, og det å snakke sammen om lure løsninger blir derfor alfa og omega. Les Vildes oppsummering fra møtene!

I innlegget "657.006 innbyggere venter på deg, Trine" oppfordrer Norsk Arkivråd kulturministeren til å sette i gang sin oppfølging av arkivlovutvalgets NOU nå!

Tirsdag 2. april ca. kl 10:15 ble det en liten piruett og jubel på kontoret. Vi har vært veldig spente lenge for hva som skulle komme, og samtidig litt nervøse. Sist vi kjente på den samme spente forventningen var i 2012 da vi ventet på arkivmeldingen. Den gangen ble det ingen jubel, men skuffelse over manglende strategi for hvordan de den gang tenkte å løse datidens utfordringer i arkivdanningen. For NOU 2019: 9 er det heldigvis annerledes. For det første, det var ikke bare kulturministeren som skulle få den, men også statssekretæren til digitaliseringsministeren, noe vi tok som et tydelig frampek.

I dag leverte Arkivlovutvalget sin utredning til Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten ble levert av uttvalgets leder Christian Reusch, på SMS med lenke! Se pressemeldingen som ble levert sammen med...

Tirsdag 2. april vil Arkivlovutvalget overlevere sin utredning til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi ser frem til å lese utvalgets rapport, og har lagt planer for hvordan vi skal følge den opp både i landsstyret, blant de tillitsvalgte, sammen med alle medlemmene og andre som er opptatt av dokumentasjonsforvaltning.

Sider