Sider

Tirsdag 2. april vil Arkivlovutvalget overlevere sin utredning til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi ser frem til å lese utvalgets rapport, og har lagt planer for hvordan vi skal følge den opp både i landsstyret, blant de tillitsvalgte, sammen med alle medlemmene og andre som er opptatt av dokumentasjonsforvaltning.

Arkivverket og Norsk Arkivråd ønsker å få til nytenkning om identifikasjon, sikring og gjenbruk av dokumentasjon. Går du og tenker på en god ide? Har du i din virksomhet behov for og ønske om å prøve ut nye og brukervennlige måter å dokumentere prosesser og løse det i samarbeid med oss? Eksempler kan være å sikre dokumentasjon fra aktiviteter i ulike teknologier eller nye måter å håndtere dokumentasjon i fagsystemer og nye kommunikasjonsløsninger.

I februar sendte NA brev til digitaliseringsministeren. En slik post har vi ønsket oss en stund og vi har forventninger både til hva en digitaliseringsminister bør ha i sitt mandat og hva en da kan utrette. I brevet henviste vi også til vårt innspill til ny digitaliseringsstrategi, sendt KMD i slutten av desember. Brevet og innspillet:

Tirsdag 2. april vil Arkivlovutvalget overlevere sin utredning til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fram mot den 2. april forbereder vi oss med å se oss litt tilbake. Oppsummere det vi har gjort, se gjennom en gang til for å se om vi har endret syn på noe eller kanskje fått noen nye hjertesaker? Og ikke minst planlegger vi hvordan vi skal følge opp utvalgets rapport både i landsstyret, blant de tillitsvalgte, sammen med alle medlemmene og andre som er opptatt av dokumentasjonsforvaltning.

Section of Professional Associations (SPA), seksjonen for arkivorganisasjoner, i International Council on Archives (ICA), skal for andre gang arrangere en arkivfilmfestival. Festivalen vil gå av stabelen under den årlige ICA-konferansen høsten 2019. Har dere laget film om arkiv eller arkivarer? Det...

NA har fått en henvendelse fra den Catalonske arkivorganisasjonen, Associació d'Arxivers - Gestors Documentals de Catalunya. De arrangerer 10-dagers camp om digitalt arkiv i april og ønsker å invitere norske kandidater til deltakelse.

26.-28. mars arrangeres AIIMs konferanse Intelligent Information Management i San Diego. NA ved nestleder Vilde Ronge sendt innspill til AIIMs call for speakers, og i desember fikk vi den gledelige beskjeden om at innlegget er antatt!

Arkivene er oss. Det er våre liv. Det er vår historie. Det er vår fremtid. - Dere må ikke glemme at arkiv også i høyeste grad er politikk. Hvem eier arkivene? Hva tar vi vare på? Hvem får tilgang? Med disse ordene ønsket Esther Olembe, nasjonalarkivaren i Kamerun, oss velkommen til hovedstyremøte i International Council on Archiv søndag 25. november

Styreleder Anja Jergel Vestvold fikk på Arkivverkets "Fagdag om evalueringen av Norsk arkivstandard (Noark)" 20 minutter til å presentere Norsk Arkivråds syn på Menon Economics evaluering av Noark-standarden.

Sider