Sider

Årets generalforsamling går av stabelen 21. mars kl. 14.30 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Møt opp og vær med på å bestemme hva Norsk Arkivråd skal jobbe med i 2018!

Svar fra Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør Forvaltning i Arkivverket, på Norsk Arkivråd sitt innlegg fra 1.02.18

Under vårt seminar «Offentlighet og innsyn» tirsdag 30/1-2018 holdt avdelingsdirektør Espen Sjøvoll fra Arkivverkets forvaltningsavdeling et innlegg med nettopp «Offentlighet og innsyn» som tittel og tema. Et par av synspunktene han kom med mener vi i Norsk Arkivråd er egnet for diskusjon.

Arkivverket holdt 29. januar "Åpent møte om Noark og andre utfordringer i dokumentasjonsforvaltningen".

Det har nå vært medlemsmøter i alle regionene med diskusjon og mulighet for innspill til utvalget som skal utarbeide blant annet ny arkivlov.

Arkivverket har laget en egen beta-side for utprøving av nye ideer, produkter og tjenester. Med dette ønsker de å bidra til at offentlige virksomheter legger til rette for nytenkning og samarbeid på sine fagområder.

Nyutdannede arkivarer søkes!

For 2018 får vi kr. 500.000,- i støtte fra Kulturrådet.

Nå har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avgitt innstilling, og saken skal behandles av Stortinget 18. januar 2018:

Sider