Innkalling til norsk arkivråds generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blir gjennomført digitalt over to dager, via avstemming i skjema.

Grunnet utbruddet av Covid-19 og myndighetenes restriksjoner for møtevirksomhet har Norsk Arkivråds landsstyret i samråd med revisor og informasjon fra Frivillighet Norge besluttet at årets generalforsamling vil bli avholdt ved skriftlig og elektronisk stemmegivning uten fysisk oppmøte.

Generalforsamlingen vil kun behandle saker som er strengt nødvendige. Eventuelle andre saker som krever mer detaljert behandling vil tas opp på et senere tidspunkt. Styret ber om forståelse for dette i denne spesielle situasjonen.

Avstemmingen vil foregå i perioden fra tirsdag 27. oktober kl. 12.00
til torsdag 29. oktober kl. 12.00.
 

Lenke til avstemmingsskjema sendes alle påmeldte når avstemmingen starter.   

Påmeldingsfristen til årets generalforsamling er torsdag 22. oktober kl. 12.00.

 

Forslag. Jamfør NAs vedtekter er fristen for å sende inn forslag til saker 29. september, fire uker før generalforsamlingens avstemmingen starter. Eventuelle forslag sendes til postmottak@arkivrad.no og merkes med «Forslag til generalforsamlingen» i emnefeltet i e-posten.

Møtepapirer til generalforsamlingen vil du finne her. Foreløpig er innkalling med dagsorden og landsstyrets forslag til handlingsplan publisert. Senest 6. oktober publiseres resten av møtepapirene.

 

AVSTEMMING og STEMMERETT

Avstemmingen vil foregå digitalt via avstemmingsskjema de som er påmeldt generalforsamlingen vil få tilsendt lenke til i e-post når påmeldingsfristen er ute. Sakene vil bli satt opp på en slik måte at det skal være enkelt å stemme for/mot. Grunnet sitasjonen vi nå er i er avstemmingen derfor begrenset til fremlagte forslag. Det gis ikke anledning til å justere vedtak underveis når stemmeperioden er åpnet.

Skulle du ha spørsmål til sakene før avstemming kan du send en e-post til postmottak@arkivrad

Avstemmingen vil foregå i perioden fra tirsdag 27. oktober kl. 12.00
til torsdag 29. oktober kl. 12.00 

I den angitte perioden kan det avlegges stemme via lenken til stemmeskjema som blir sendt de påmeldte når påmeldingsfristen er ute.

Det er kun en stemme pr. medlemskap.
Virksomheter med A-medlemskap må derfor avlegge en stemme i felleskap.

 

PÅMELDING og FRIST

Påmeldingsfristen til årets generalforsamling er torsdag 22. oktober kl. 12.00.

Før du starter påmeldingen bør du finne frem ditt eller din virksomhets medlemsnummer.
 

DAGSORDEN, MØTEPAPIRER og PÅMELDINGSSKJEMA