Generalforsamling 2020 utsettes

Etter å ha vurdert råd innhentet fra Frivillighet Norge og vår revisor har landsstyret vedtatt at generalforsamling og valg utsettes til høsten, eller så fort situasjonen tilsier det. Vi følger med på føringene fra myndighetene og kommer tilbake med mer informasjon og nye frister for innsending av forslag til saker så fort ny dato er bestemt.

Alle møtepapirer kan leses her, foreløpig er det kun landsstyrets forslag til handlingsplan for 2020 som er lagt ut.