Sider

Styreleder Marianne Høiklev Tengs holdt innlegg. NA mener det er for liten grad av samordning av fellesløsninger, og savner en koordinert og helhetlig satsning på gode digitale arkivløsninger for offentlig forvaltning.

Prisen ble delt ut på NAs høstseminar 18. oktober. Jurymedlem Svein Harberg, stortingsrepresentant for Høyre i Aust-Agder, leder av familie- og kulturkomiteen (2013-2017), overrakk prisen.

Vi mener EU sin personvernforordning innebærer en nødvendig modernisering i forhold til den digitale utviklingen i samfunnet, men har flere merknader til utkastet.

Norsk Arkivråd er ikke høringsinstans, men ønsket likevel å komme med innspill på de sidene av endringen som berører vår medlemsmasse i stor grad. Saksbehandlingsløsningen sørger for automatisk arkivering av dokumenter i kommunens NOARK-system for kommuner som bruker KS/FIKS SvarInn. Det hevdes at...

Arendalsuka ble i år arrangert for sjette gang, og for første gang deltok NA. Dette er etter hvert blitt en etablert møteplass for næringsliv, politikk og frivillig sektor.

Sammensetningen av utvalget er på mange måter bra sett med NAs øyne, selv om arkivdanning ikke er direkte representert! Vi er til gjengjeld svært skuffet over at ingen av medlemmene i utvalget til daglig arbeider med arkivdanning.

Kulturdepartementet meldte i slutten av august at det er fordelt 10 millioner kroner til arkivutvikling for 2017, noe som medfører en økning på 4 millioner kroner fra 2016.

Arkiveringen i offentlig sektor er overmoden for innovasjon og vi mener Noark har blitt en hvilepute for leverandørene.

Arendalsuka 2017 avholdes den 14. til 19. august. Den 16. august blir det fokus på arkiv.

På selve 200 års dagen inviterte Riksarkivet til jubileumsfeiring og Norsk Arkivråd fikk gleden av å være representert.

Sider