Sider

Vi mener EU sin personvernforordning innebærer en nødvendig modernisering i forhold til den digitale utviklingen i samfunnet, men har flere merknader til utkastet.

Norsk Arkivråd er ikke høringsinstans, men ønsket likevel å komme med innspill på de sidene av endringen som berører vår medlemsmasse i stor grad. Saksbehandlingsløsningen sørger for automatisk arkivering av dokumenter i kommunens NOARK-system for kommuner som bruker KS/FIKS SvarInn. Det hevdes at...

Arendalsuka ble i år arrangert for sjette gang, og for første gang deltok NA. Dette er etter hvert blitt en etablert møteplass for næringsliv, politikk og frivillig sektor.

Sammensetningen av utvalget er på mange måter bra sett med NAs øyne, selv om arkivdanning ikke er direkte representert! Vi er til gjengjeld svært skuffet over at ingen av medlemmene i utvalget til daglig arbeider med arkivdanning.

Kulturdepartementet meldte i slutten av august at det er fordelt 10 millioner kroner til arkivutvikling for 2017, noe som medfører en økning på 4 millioner kroner fra 2016.

Arkiveringen i offentlig sektor er overmoden for innovasjon og vi mener Noark har blitt en hvilepute for leverandørene.

Arendalsuka 2017 avholdes den 14. til 19. august. Den 16. august blir det fokus på arkiv.

På selve 200 års dagen inviterte Riksarkivet til jubileumsfeiring og Norsk Arkivråd fikk gleden av å være representert.

Norsk Arkivråd deltok i år på Difis årvisse brukerråd for fellesløsningene i offentlig sektor. Det skjer mye på området, og det meste er relevant for flertallet av medlemmene våre. Vi er del av en rask utvikling og digitalisering der mye settes i verk på en gang, og må både sette oss inn i de nye løsningene og ikke minst i hvordan de påvirker oss i arkivdanningen og det daglige arbeidet. NA har i møter med Difi presisert viktigheten av å tenke dokumentasjons- og informasjonsforvaltning når en diskuterer digitalisering og fellesløsninger.

Våre innspill retter seg hovedsakelig til utredningens kapittel 6 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi foreslår blant annet at de generelle kravene til behandling og langtidslagring av bevaringsverdig dokumentasjon gis en tydeligere forankring i lovteksten ved en referanse til arkivloven.

Sider