Gladnyhet for Norsk Arkivråd!

Kulturrådet opprettholder sin støtte til NAs kompetansehevende arbeid blant medlemmene.

For 2020 er vi tildelt kr. 522.000,-. Midlene skal i sin helhet brukes til å drive kompetansehevende arbeid blant medlemmene - innen blant annet digitalisering i dokumentasjon- og arkivforvaltning, utvikling av nye kurs som prosessanalyse for arkiv, og nytt kurs om arkivplan som skal bidra til god kvalitet i dokumentasjonsforvaltningen ved hjelp av en aktiv arkivplan. Emnespesifikke fagdager er noe vi har fått gode tilbakemeldinger på og som vi ønsker å kunne tilby flere av. For 2020 vil blant annet fagdag for ledere i dokumentasjonsforvaltning stå på planen.

Kurs- og seminarplanen for 2020 publiseres i begynnelsen av januar, og informasjon sendes alle medlemmer.