Mind the gap - Norsk Arkivråd og Arkivverket skal holde workshop på Dataforeningens konferanse Software 2020

Diskusjoner om dokumentasjonsforvaltning og arkiv kan fort bli kompliserte. Har du diskutert med tjenestedesignere, arkivarer, informasjonsforvaltere, utviklere, informasjonssikkerhetsrådgivere og arkitekter, og fått høre at det du mener er taket faktisk er gulvet? Alle har en egen oppfatning av målet og veien dit.

Arkivverket og Norsk Arkivråd tror tverrfaglig dialog kan bidra til at vi finner gode løsninger for digital dokumentasjon og arkiv. I denne workshopen skal vi bruke teknikker for tverrfaglig dialog for å involvere forskjellige fagområder.

Vi er spesielt fornøyde med å holde denne workshopen på SW2020 fordi dette er en arena hvor vi møter mange av de fagområdene vi må samarbeide med for å oppnå en helhetlig, digital dokumentasjon og arkiv.  Les om workshopen og konferansen: Software 2020, program 

 

Fotograf: Helen Daae Frøyseth