NA har gratulert ny kulturminister og i dag har vi sendt brev med innspill til Abid Raja

Gratulasjon med blomsterhilsen ble sendt vår nye kulturminister ved utnevnelsen forrige fredag og i dag har vi sendt et innspill med oppfordring om at det legges press på at et nytt lovverk for arkiv og dokumentasjonsforvaltning kommer på plass snarest mulig.

 

NA mener at  vi alle sammen taper på at et moderne lovverk og løsninger som passer et digitalt samfunn ikke er på plass. Både som arbeidstakere, når vi ikke gjenfinner den informasjonen vi trenger for å løse oppgavene våre. Som offentlig virksomhet, når vi ikke klarer å etterspore beslutninger og vite hvordan vi har løst samfunnsoppdraget vårt. Som åpent og transparent demokrati, når vi ikke kan ettergå forvaltningen i sømmene. Som enkeltindivider, når de instansene som burde det, ikke klarer å gjenskape vår rettighetsdokumentasjon. Og til slutt som samfunn, når vi ikke har et komplett, riktig eller relevant fundament som utgjør våre arkiv eller en lov som legger til rette for offentlighet og gjennomsiktighet.

Vi ønsker Raja lykke til med det viktige oppdraget som Norges kulturminister og i det videre arbeidet med å få på plass et nytt regelverk for arkiv og dokumentasjon. Vi oppfordrer til at ham tenker bredt i valg av fagpersoner som skal videreføre arbeidet, de bør representere hele verdikjeden til dokumentasjon og arkiv i tillegg til en bred og dyp kompetanse om teknologi og digitalisering.

 

Brev til kulturministeren

 

Foto: Stortinget