Sider

NA har fått en henvendelse fra den Catalonske arkivorganisasjonen, Associació d'Arxivers - Gestors Documentals de Catalunya. De arrangerer 10-dagers camp om digitalt arkiv i april og ønsker å invitere norske kandidater til deltakelse.

26.-28. mars arrangeres AIIMs konferanse Intelligent Information Management i San Diego. NA ved nestleder Vilde Ronge sendt innspill til AIIMs call for speakers, og i desember fikk vi den gledelige beskjeden om at innlegget er antatt!

Arkivene er oss. Det er våre liv. Det er vår historie. Det er vår fremtid. - Dere må ikke glemme at arkiv også i høyeste grad er politikk. Hvem eier arkivene? Hva tar vi vare på? Hvem får tilgang? Med disse ordene ønsket Esther Olembe, nasjonalarkivaren i Kamerun, oss velkommen til hovedstyremøte i International Council on Archiv søndag 25. november

Styreleder Anja Jergel Vestvold fikk på Arkivverkets "Fagdag om evalueringen av Norsk arkivstandard (Noark)" 20 minutter til å presentere Norsk Arkivråds syn på Menon Economics evaluering av Noark-standarden.

I dag har vi vært å fortalt kommunal- og forvaltningskomiteen at vi er fornøyd med midler til digitalisering men at det må stilles krav til innebygd arkiv og dokumentasjon i løsningene. Og at vi trenger et kompetent og sterkt Arkivverk som kan jobbe tett på digitaliseringsreisen. Les innlegget under. Det kan også sees i Stortingets videoarkiv: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV...

Liv Heidi Siljebråten og Silje Bjørnsrud deltok på dagens høring i familie- og kulturkomiteen. NA takket for anledningen til å delta på høringen, og påpekte at statbudsjettet for neste år etter vår mening har et stort, gapende hull: Arkiv!

Denne uken arrangerte vi tillitsvalgtsamling og høstseminaret 2018 i Oslo. Alle tillitsvalgte i NA var invitert for å bidra i arbeidet med NAs strategi for 2019-2021. I tillegg fikk alle prøve seg på heistaler.

Tirsdag 9. oktober var styreleder Anja Jergel Vestvold og nestleder Vilde Ronge invitert til Løvebakken for å snakke om hva som er utfordringene og mulige løsninger ved digital dokumentasjonsforvaltning.

Vi har innlegg i dagens utgave av Dagbladet der vi kommenterer Gunnar Urtegaards kritikk av Arkivverket. Etter vår mening må endringsreisen i Arkivverket fortsette til tross for at det medfører både smerte og utfordringer. Arkivverket må opparbeide ny kompetanse i tråd med et oppdrag som stadig blir bredere.

Sider