Nasjonalbiblioteket skal gjøre et digitaliseringsprosjekt for Arkivverket i Mo i Rana

Mediemeldingen som nettopp er lagt frem varsler dette i forbindelse med nedleggelsen av lisenskontoret.

Dette er positivt, men her ser vi kanskje starten på en sammenslåing av Nasjonalbiblioteket og Arkivverket, særlig dersom det nye digitaliseringsdirektoratet får en mer sentral rolle i arkivdanningen.
 

Se side 55 og 56 i meldingen: Meld. St. 17 (2018–2019) Mangfald og armlengds avstand — Mediepolitikk for ei ny tid