Norsk Arkivråd og Arkivverket inviterer til fagkveld med diskusjon – hvordan arbeide tverrfaglig i dokumentasjonsforvaltningen?

Diskusjoner om dokumentasjonsforvaltning og arkiv i en digital tid kan fort bli kompliserte. Mange fagretninger er involvert, og problemstillingene er sammensatte. De spenner fra forretningsmessige betraktninger og arkivfaglige hensyn, til juridiske spørsmål og tekniske løsninger. I slike diskusjoner kan det være krevende å skille mellom behov, løsninger og hvilke problemer vi egentlig forsøker å løse. Norsk Arkivråd og Arkivverket tror en av nøklene for å lykkes med dokumentasjonsforvaltning og arkiv er tverrfaglig dialog. Vi inviterer derfor til fagkveld hvor temaet er tverrfaglig dialog i praksis.

Fagkvelden er nå fulltegnet, men sender du inn påmeldingsskjemaet setter vi deg på venteliste.

Målgruppe: Vi vil gjerne ha med deg som er opptatt av å se dokumentasjonsforvaltning, virksomhetsbehov og -prosesser i sammenheng.
 
Etter denne kvelden vil du være bedre rustet til å arbeide tverrfaglig i dokumentasjonsforvaltningen. Du vil være i stand til å kjenne igjen behovet for tverrfaglig dialog i noen typiske problemstillinger, og hvordan du bør gå frem for å involvere andre fagfelt.
 
Sted: Fagkvelden avholdes 27. august på Felix Konferansesenter i Oslo.
Tid: Vi starter kl. 16.00 med pizza. Det faglige opplegget varer fra 17-19.
Pris: Kr. 350,- pr person.

Etter en kort innledning vil hoveddelen av opplegget bestå av problemløsning i grupper, og det er en forventning om at alle deltar aktivt i dette.
 
Det er begrenset med plasser, så vær rask og meld deg på!
 
PÅMELDING