Stillingsannonser

Her vil Norsk Arkivråd legge ut relevante stillinger.
Ønsker du at vi skal publisere din stillingsannonse - send logo i jpg-format, og annonseteksten i word-format, til postmottak@arkivrad.no. Det er gratis å annonsere.

Abonner på RSS

Vi ønsker en fremtidsrettet arkivtjeneste hvor vi legger vekt på kontinuerlig forbedring og løsninger som sikrer god kvalitet på dokumentasjonen vår, og som samtidig er med på å bidra til å effektivisere våre arbeidsprosesser og bedre våre tjenester.
NND skal overta den nukleære sektoren av Institutt for energiteknikk (IFE), og vil i den sammenheng overta arkivansvaret for de historiske arkivene. Prosjektleders ansvar er å sørge for at arkivene tilfredsstiller arkivloven og man får en god utnyttelse av arkivene. Prosjektet organiseres med et...