Sider

Den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA), søker etter ny generalsekretær. Vilde Ronge, NAs representant i ICAs seksjon SPA (Section of professional Associations) deltar i rekrutteringsprosessen i kraft av sitt verv som president i SPA.

Det foreslås en økning på 4 mill. kroner i bevilgningen til Kulturdepartementet, blant annet til arbeidet med revisjon av arkivloven.

NA har avgitt høringssvar til Revisjon av forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift). Som vi påpekte i vårt høringssvar til ny arkivforskrift har vi lenge ment at tiden er moden for å revidere lov- og forskriftsverk for å bedre tilpasse dette til en moderne, digital verden. Vi ser imidlertid at måten dette nå gjøres på i for stor grad preges av hastverk og mangel på helhetstenkning.

Har du lest Riksarkivar Inga Bolstads kronikk på digi.no ? Riksarkivaren mener det er behov for en bredere kompetanse innenfor digital dokumentforvaltning. Hvordan få bredere kompetanse? Her er tips om et studie som heter "Hållbar informationsförsörjning" som tilbys ved Mittuniversitetet (MIUN) i Sverige. Utdanningen gjennomføres over internett, med videokonferanser og videomøter, kommunikasjon med andre studenter via nettportal osv. Det er også muligheter for å ta studiet på deltid og du kan skrive oppgaver på norsk - så du trenger hverken flytte til Sverige, si opp jobben, eller lære deg mer svensk for å øke kompetansen i IKT og arkiv! Dersom du ønsker opptak høsten 2017 er søknadsfristen tirsdag 18. april.

Har du lest siste nummer av Arkivråd ? Riksarkivaren har nå endret syn på hvordan stillingssøknader skal journalføres/importeres. Les mer på side 23! Men hva betyr dette for selve tilsettingsprosessen (saksbehandlingen) - er det noen som har meninger om det? Kommenter på vår Facebookside

Norsk Arkivråd arrangerte seminaret "Fra byarkiv til skyarkiv" 29. mars 2017 på Felix konferansesenter. Nå kan du lese foredragene fra seminaret her på nettsiden.

Norsk Arkivråd inviterte alle tillitsvalgte med på studietur til Berlin i midten av mars. Mer enn 30 tillitsvalgte var samlet for å besøke og lære mer om tyske arkiv, jobbe med NAs kommunikasjonsstrategi og digitaliseringsarbeid, og bli bedre kjent.

Årets generalforsamling går av stabelen 29. mars kl. 16.00 på Felix Konferansesenter på Aker Brygge. Møt opp og vær med på å bestemme hva Norsk Arkivråd skal jobbe med i 2017!

Høringsnotat med forslag til endringer i riksarkivarens forskrift er akkurat sendt ut. Høringsfristen er 1. mai.

Norsk Arkivråd støtter en representant i ICA-seksjonen Section for Professional Associations (SPA). Vilde Ronge ble på ICA-konferansen i Seoul høsten 2016 valgt til president i SPA. SPA har medlemmer fra hele verden og alle er valgt inn som representant fra en arkivorganisasjon i sitt land. SPA, ved redaktør Bettina Joergens, har nå frisket opp sitt nyhetsbrev. I årets første nyhetsbrev (som du finner lenke til nederst i denne saken) presenteres SPAs nye styre, valgt for en fireårs periode. Styremedlemmene svarer blant annet på spørsmålet «What does make your heart beat (in a positive way) or your eyes shine as professional archivist?»

Sider