Utlysning av prosjekt- og utviklingsmidler 2018 fra Arkivverket

Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv.

I 2018 vil midlene bli tildelt aktiviteter som:

  • er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring
  • tilrettelegger for synligere, enklere og mer effektiv formidling og forskning
  • kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet
  • er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi

Det kan søkes om støtte til prosjekter med mål om å utvikle dokumentasjonsforvaltning og arkiv i offentlige virksomheter – kriteriene for søknader inne innsatsområde 2: Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i offentlige virksomheter er beskrevet nærmere i utlysningen.
Søknadsfrist er 15. september.

Les utlysningen på Arkivverkets nettsider