Norsk Arkivråd inviterer til seminaret "Arkiv under modernisering"

Norsk Arkivråd har gleden av å invitere til seminaret "Arkiv under modernisering", tirsdag 20. og onsdag 21. mars 2018 i Lillestrøm.

- Får dere tilsyn fra Arkivverket i år? Hør om ny tilsynsmetodikk og erfaringer med det nye tilsynet - Arkivverket og Forsvarsdepartementet kommer!

- Forberedt på GDPR - har du oversikt over alle personopplysninger på alle systemer? Hør om verktøy og metode for å identifisere dem!

- Nye arkivforskrifter - hva betyr det i praksis? Hvordan bør koblingen til internkontroll løses?

 

Dette og mye mer vil du høre om på vårt seminar "Arkiv under modernisering".

Etter første seminardag inviterer vi til felles middag, som er inkludert i seminaravgiften. Etter andre seminardag er alle seminardeltakerne invitert til å delta på vår generalforsamling!

Velkommen!

Mer informasjon og påmelding