Innspill til arkivlovutvalget - oppsummering fra medlemsmøtene

NA er invitert til møte med arkivlovutvalget torsdag 15. februar. Vi skal også levere skriftlig innspill til utvalget, og i den forbindelse har vi holdt medlemsmøter i alle våre regioner der vi ba medlemmene om innspill vi kan ta med oss til lovutvalget.

Nesten 100 personer over hele landet har deltatt, og det har vært stor spredning i temaer som er diskutert. Takk til alle som har bidratt!

Innspillene fra medlemsmøtene er nå oppsummert, og rapporten kan du lese her.
Oppsummeringen i kort presentasjon.

NAs landsstyre arbeider videre med et utdypende dokument som vil sendes lovutvalget. Mer om våre innspill, og en presentasjon av vårt møte med utvalget kan du få med deg i styreledere Marianne Høiklev Tengs innlegg på vårt seminar, «Arkiv under modernisering» 20. mars!