Sider

Høringsnotat med forslag om endring av arkivforskriften er akkurat sendt ut. Høringsfristen er 15. januar,

Norsk Arkivråds leder Marianne Høiklev Tengs og nestleder Anja Jergel Vestvold har i dag vært på Stortinget og holdt innlegg i familie- og kulturkomiteens budsjetthøring.

NA har lenge argumentert for en endring av arkivlov og forskrift og var spent på oppmerksomheten det skulle få i årets statsbudsjett. Dessverre er det ikke mye nytt å finne i budsjettet utover det vi visste.

International Council on Archives (ICA) avholdt i begynnelsen av september en konferanse i Seoul, Sør-Korea. Mottoet for konferansen var «Archives, Friendship and Harmony». Nesten 260 foredragsholdere fra 58 land ga et stort mangfold! Neste års ICA-møte finner sted i Mexico City og gir nye muligheter for erfaringsdeling og nettverksbygging på tvers av landegrenser. Norsk Arkivråd har mottatt reisebrev fra tre deltakere.

Utvalget skal foreta en samlet gjennomgang av den eksisterende forvaltningsloven og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett. Utvalget har bedt om innspill i en åpen høring.

Vilde Ronge og ICAs president David Fricker annonserte i den avsluttende plenumssesjonen på ICA konferansen i Seoul i dag vinnerne av de tre kategoriene i The SPA Film Festival 2016! I tillegg er vinneren av The Peoples Award kåret, stemt frem av publikum over hele verden, via Norsk Arkivråds nettside.

Norsk Arkivråd (NA) har svart på høring om forslag til ny åndsverklov. Våre innspill knytter seg i hovedsak til paragrafer som omhandler tilrettelegging for enkel lovlig tilgang til åndsverk og annet vernet materiale før det er avlevert til arkivdepot-institusjoner. NA påpeker at problemstillingene som loven berører også er relevante i arkivdanningsfasen.

Norsk Arkivråd deler ut både medlemsstipender og stipender til utvikling av læremidler. Husk søknadsfristen 1. september!

På våre nettsider kan du nå se alle de ni arkivfilmene som er nominert til priser i tre kategorier i The SPA Film Festival 2016, og du kan være med på å avgjøre hvem som blir vinneren av The People’s award!

Stortingetets flertall fulgte finanskomiteens innstilling, og viser til at regjeringen vil legge et digitaliseringsanlegg for arkiv på Tynset, mens løsningen for depot og lokalisering av papirdokumenter må utredes videre.

Sider