Sider

Vi har fått reisebrev Vilde Ronge, NAs representant som styremedlem i ICAs seksjon SPA (Section of professional Associations). SPA har hatt møte i Troyes i Frankrike. Der har de blant annet plukket ut finalistene til filmfestivalen de arrangerer i forbindelse med ICA-konferansen i Seoul i september. Resultatet av juryens arbeid publiseres på våre nettsider om ikke så lenge, så følg med!

18. mars ble den nye helsearkivforskriften fastsatt. Høringsfristen var 1. april 2014, men nå er den altså fastsatt! Norsk Arkivråd merker seg at ordet «Tynset» ikke er nevnt i forskriften.

Norsk Arkivråd har sendt svar på høring om NOU 2015:13 "Digital sårbarhet – sikkert samfunn — Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden".

Norsk Arkivråd har svart på høring om forslag til langsiktig strategi for Altinn.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og resten av regjeringen støtter Riksarkivarens forslag til omorganisering av Arkivverket. "Den organiseringen Arkivverket har i dag er ikke tjenlig for å møte de utfordringene etaten står overfor", uttaler kulturministeren.

Fristen for innsendelse av bidrag er forlenget til 15. mars. Det har kommet inn mange bidrag, men juryen ønsker seg flere filmer med dokumentasjonsforvaltning/arkivdanning som tema! Har du/din virksomhet laget en film som kan være aktuell? Send inn bidrag via påmeldingsskjemaet på vår nettside.

Det svenske Mittuniversitetet tilbyr en ny masterutdanning fra høsten 2016. Norske borgere kan søke på utdanningen, som tar to år. Det er ingen obligatoriske samlinger, og for studieretningen «Arkiv- och informationsvetenskap» er det ikke krav om arkiv i grunnutdanningen. Søknadsfrist er 15. april.

Kulturdepartementet har bedt Arkivverket komme med forslag til endringer i arkivforskriften og eventuelt deler av arkivloven. Arbeidet skal skje i dialog med Kulturdepartementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justisdepartementet, KS, LLP og NA vil også bli trukket inn i arbeidet. Forslagene til endringer vil bli sendt på høring.

Årets generalforsamling går av stabelen 6. april kl. 15.30 på Quality Hotel Expo, Fornebu. Møt opp og vær med på å bestemme hva Norsk Arkivråd skal jobbe med i årene fremover!

Norsk Arkivråd deler ut både medlemsstipender og stipender til utvikling av læremidler. Husk søknadsfristen 1. mars!

Sider