Spennende utdanning i digitalisering og arkiv ved Mittuniversitetet for norske studenter

Har du lest Riksarkivar Inga Bolstads kronikk på digi.no? Riksarkivaren mener det er behov for en bredere kompetanse innenfor digital dokumentforvaltning.

Hvordan få bredere kompetanse? Her er tips om et studie som heter "Hållbar informationsförsörjning" som tilbys ved Mittuniversitetet (MIUN) i Sverige. Utdanningen gjennomføres over internett, med videokonferanser og videomøter, kommunikasjon med andre studenter via nettportal osv. Det er også muligheter for å ta studiet på deltid og du kan skrive oppgaver på norsk - så du trenger hverken flytte til Sverige, si opp jobben, eller lære deg mer svensk for å øke kompetansen i IKT og arkiv!

Dersom du ønsker opptak høsten 2017 er søknadsfristen tirsdag 18. april.

 

Lena-Maria Öberg er programleder for utdanningstilbudet og Jørgen Hobbel, Arkivråd har tatt en nærmere prat med henne.

Les intervjuet

 

​Bildet fra Campus Østersund er tatt av fotograf Sandra Petterson