Sider

De norske arkivmøtene avholdes hvert tredje år, og er et samarbeid mellom Arkivverket, Arkivforbundet og Norsk Arkivråd. Det 8. norsk arkivmøtet holdes 8 og 9. april 2019 på Oslo Kongressenter. Komiteen ønsker forslag til foredragsholdere og temaer:

NA sier seg her enig i at det er svært viktig å etablere godt personvern. Men påpeker at vi de siste årene og i forbindelse med lovendringer, bl.a. tilpassingen til EUs personvernforordning ser at oppfattelsen av hva som er godt personvern mer eller mindre alltid er ensbetydende med sletting. NA mener at formål med personvern bør være å sikre den enkeltes rettigheter.

NA leverte i juli andre del av sitt skriftlige innspill til arkivlovutvalget. Her utdyper NA sine synspunkter på Struktur, virkeområde og reguleringsnivå Arkivansvar Dokumentasjon og arkivvurderingsprosessene Bevaringsvurdering til Arkivverket/depot og plan for overføring Internkontroll

Justis- og beredskapsdepartementet har 4. juli sendt på høring et foreslag til endringer i offentleglova, sivilombodsmannsloven og arkivforskriften.

Hils på medlemmene i Norsk Arkivråds landsstyret 2018.​

Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv.

Section of Professional Associations (SPA), seksjonen for arkivorganisasjoner I International Council on Archives (ICA), arrangerer for andre gang en arkivfilmfestival.

Lørdag 9. juni 2018 feires den internasjonale arkivdagen. International Council on Archives (ICA) står i spissen for å samle alle initiativene og på sidene til ICA kan man finne et interaktivt verdenskart som viser massevis av arrangementer over hele kloden.

- Konkret jobbing med konkrete resultater som kan brukes hjemme! av Vilde Ronge

Sider