Brev til digitaliseringsministeren, og NAs innspill til ny digitaliseringsstrategi

I februar sendte NA brev til digitaliseringsministeren. En slik post har vi ønsket oss en stund og vi har forventninger både til hva en digitaliseringsminister bør ha i sitt mandat og hva en da kan utrette. I brevet henviste vi også til vårt innspill til ny digitaliseringsstrategi, sendt KMD i slutten av desember. Brevet og innspillet:

Brev til digitaliseringsministeren

NAs innspill til ny digitaliseringsstrategi

 

Bildet av Nikolai Astrup. Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet