Arkivlovutvalget overleverer sin utredning - pressemelding fra KUD

Tirsdag 2. april vil Arkivlovutvalget overlevere sin utredning til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi ser frem til å lese utvalgets rapport, og har lagt planer for hvordan vi skal følge den opp både i landsstyret, blant de tillitsvalgte, sammen med alle medlemmene og andre som er opptatt av dokumentasjonsforvaltning.

Se vår tidligere nyhetsak Mens vi venter på arkivlovutvalget

Pressemeldingen på regjeringen.no