Utlysning av prosjektstøtte - Hadde det ikke vært gøy om vi kunne løse et viktig problem sammen?

Arkivverket og Norsk Arkivråd ønsker å få til nytenkning om identifikasjon, sikring og gjenbruk av dokumentasjon. Går du og tenker på en god ide? Har du i din virksomhet behov for og ønske om å prøve ut nye og brukervennlige måter å dokumentere prosesser og løse det i samarbeid med oss? Eksempler kan være å sikre dokumentasjon fra aktiviteter i ulike teknologier eller nye måter å håndtere dokumentasjon i fagsystemer og nye kommunikasjonsløsninger.

Arkivverket og Norsk Arkivråd ønsker å fremme innovasjonskultur på fagområde og bidra til kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av virksomheter. Derfor vil vi bidra til utvikling og innovasjon ved å teste ut metoder for å løse behovet.
Vi ønsker oss forslag til case der vi kan gjennomføre en konseptfase i løpet av 6 måneder og der resultatet kan være til nytte for flere enn den virksomheten som gjennomfører prosjektet. Vi vil prioritere ideer med en tverrfaglig problemstilling og konsept. Søknaden skal definere et sett med problemer eller et område innenfor dokumentasjonsforvaltningen som i dag er uløst men som kunne gitt virksomheten gull.

Søknaden skal inneholde (maks 3 sider):
 - Hvilket problem skal løses
 - Hva skal dere gjøre for å løse problemet
 - Hvilke forventede positive og negative virkninger
 - Budsjett og plan
 - Søknad skal være signert av rådmann eller virksomhetsleder

Hva kan vi tilby
* Vi kan stille med faglig bistand
* Vi kan hjelpe finne frem til de riktige spørsmålene
* Bistand til innovasjonsmetodikk fra leverandørutviklingsprogrammet
* Unntak fra krav ved behov
* Finansiering inntil 600.000 NOK
* Bistå med å søke medfinansieringsordningen (stat) eller Digifin (kommune)

Hva må virksomheten gjøre
* Være ansvarlig for at prosjektet gjennomføres
* Sette av riktige ressurser (personer) til prosjektarbeidet
* Aktivt dele ny kunnskap
* Send søknad!

Arkivverket og Norsk Arkivråd vil vurdere de mottatte forslagene og målet er å starte opp et prosjekt i samarbeid med en virksomhet sensommeren 2019.

Søknadsfrist: 1. mai
Søknad sendes: postmottak@arkivrad.no
Kontaktperson: Anja Jergel Vestvold

Vil du snakke med oss om søknaden din er vi tilstede på det 8. norske arkivmøtet og tar gjerne en prat!