Innkalling til generalforsamling - møt opp og vær med på å bestemme hva Norsk Arkivråd skal jobbe med!

Årets generalforsamling går av stabelen 8. april kl. 17.00 på Oslo Kongressenter (registrering fra 16.30).

Hvert tredje år utarbeider landsstyret en ny strategi for Norsk Arkivråd. Hensikten med en slik strategi er å avgjøre i hvilken retning organisasjonen skal arbeide de tre årene strategien gjelder. Landsstyrets forslag til strategi for 2019-2021, og handlingsplanen for 2019 skal fremlegges og vedtas på generalforsamlingen.

Så langt er dagsorden, landsstyrets forslag til strategi 2019-2021, og forslag til handlingsplan for 2019 lagt ut på våre nettsider. Senest tre uker før generalforsamlingen legger vi ut oversikt over forslag som skal behandles, endelig forslag til strategi og handlingsplan, årsmelding, forslag til budsjett og valgkomiteens innstilling.

Møtepapirer finner dere her.
 

Alle medlemmer kan komme med forslag til saker til behandling på generalforsamlingen. Forslag til saker som skal behandles må være landsstyret i hende innen 11. mars.
Forslag sendes til postmottak@arkivrad.no