Møte med innspill til arkivlovutvalget

NA hadde 15. februar møte med arkivlovutvalget der vi la frem våre innspill.
Det var et bra møte med mange gode spørsmål og diskusjoner. Her kan du se NAs presentasjon og lese  de skriftlige innspillene som ble sendt utvalget i etterkant av møtet.

NAs presentasjon på møtet

NAs innspill, del en

Som det går fram av dokumentet vil NA følge opp, og levere to av våre innspill i juni. Planlagte oppfølgingspunkter er:

Struktur, virkeområde og reguleringsnivå
  -  Digitalisering og endring i dokumentasjons- og informasjonsforvaltning
  -  Behovet for å regulere prosesser knyttet til informasjonsforvaltning
  -  Identifisere krav og behov for dokumentasjon av oppgaver/prosesser og sikring
     av dette

Styring av dokumentasjonsforvaltning
  -  Internkontroll
  -  Tilsyn – eksternt og internt
  -  Veiledning
  -  Straff

Rettslige forpliktelser til forvaltning av dokumentasjon i virksomhetene
  -  Verktøy-/teknologikrav for oppbevaring av dokumentasjon
  -  Hvordan ivareta arkivfaglige krav ved utvikling?