NA deltar i to av Stortingskomiteenes budsjetthøringer - statsbudsjettet 2021

Budsjetthøringene arrangeres i år som videokonferanser. Høringene kan følges direkte, og sees i Stortingets videoarkiv i ettertid så fort de er gjøres tilgjengelige.

Styreleder Anja Jergel Vestvold holder NAs innlegg, og vi har i tillegg sendt skriftlige innlegg til begge komiteer. Kopier av disse finner du lenke til nederst på denne siden.

                                                                                                                                         
  Budsjetthøring i familie- og kulturkomiteen, fredag 23. oktober - Se innlegget i Stortingets videoarkiv
  NA holdt høringsdagens siste innlegg med start fra ca. 1.47.44

 

  Budsjetthøring i kommunal- og forvaltningskomiteen, mandag 19. oktober. Se innlegget i Stortingets videoarkiv -
                                                                                                                                               NA fra tid 41.15

For de som ikke rekker høringene i sanntid kan opptak sees senere i Stortingets videoarkiv.

 

Les vårt innlegg til kommunal- og forvaltningskomiteen

Les vårt innlegg til familie- og kulturkomiteen