International Council on Archives (ICA) er den internasjonale organisasjonen for arkivspørsmål og Norsk Arkivråd er medlem der.

ICA har publisert en uttalelse om dokumentasjon under Covid- 19 pandemien. NA stiller seg bak prinsippet «COVID-19: Forpliktelsen til å dokumentere opphører ikke i en krisesituasjon, den blir desto mer betydningsfull». Se hele uttalelsen.

 

«ICA håper at de som driver med arkiver, dokumentasjonsforvaltning, informasjonsforvaltning og tilknyttede grupper støtter denne uttalelsen og deler vårt ønske om å understreke betydningen, viktigheten og forpliktelsen til å dokumentere nåtiden for framtiden.»

Uttalelsen bygger på tre prinsipper:
•    Alle avgjørelser må dokumenteres  
       o    (Decisions must be documented)
•    Dokumentasjon og informasjon må sikres og bevares for alle sektorer  
       o    (Records and data should be secured and preserved in all sectors)
•    Sikkerhet bevaring og tilgang til digitalt innhold må være mulig når samfunnet er lukket  
       o    (The security, preservation and access to digital content should be facilitated during the shutdown)