Sider

Analysen er en 60års gave fra NAs landsstyre til medlemmene og ble presentert av Rambøll på vårt høstseminar i går. I dag kan du lese hele analysen, Rambølls introduksjon til rapporten, og hvordan dere og NA kan bruke den videre. Vi anbefaler at du går inn i de forskjellige organiske framtidsbeskrivelsene som er utarbeidet og ser etter hva som rører seg der. Er det noen av dem som frister eller kanskje frastøter?

Prisen ble delt ut av juryens leder Anja Vestvold på Norsk Arkivråds høstseminar i dag. Vanja Valjord Christensen, Hanne Wigemyr Kjeldsen og Trude Charlott Engebretsen, tok imot prisen på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune, Arkiv og dokumenthåndtering.

Hva passer vel bedre å dele med hverandre enn våre argumenter for at virksomheten eller kollegaer bør dokumentere. Mange tenker likt, selv om vi sier ting på ulik måte avhengig av situasjonen. Nedenfor følger en sammenstilling av det som har blitt foreslått i NAs uformelle jubileums-konkurranse på sosiale media der vi spurte: Hva pleier du å svare når noen spør hvorfor vi skal dokumentere?

Anja, Liv Heidi og Ola varmer opp til digital bursdagsfeiring på mandag, og snakker om Norsk Arkivråd som blir 60 år, om budsjetthøringer og nytt forslag til lov. Hør Udokumentert

Norsk Arkivråd (NA) ble stiftet 25. oktober 1961. Vi starter feiringen på stiftelsesdagen, og inviterer deg til å bli med. Som seg hør og bør på en bursdag blir det musikk, gratulasjoner og selskapslek. Kulturdepartementet, ved Helga Hjorth, kommer og gir en kommentar til forslaget til ny arkivlov. Vi har spurt hva som er bakgrunnen for at forslaget ble slik det nå foreligger. Og vi har spurt Ranveig Låg Gausdal Oslo byarkiv, Lisbeth Viken NTNU, og oss selv om å gi et førsteinntrykk av forslaget og fortelle hvilke 3 deler som fikk dem til å sperre øynene opp.

Martin Bould fra Arkivverket introduserer oss for problemstillinger og mulige løsninger. Bli med oss på et spennende foredrag!

Arkivrådet hadde premierer på fredag! Fikk du det ikke med deg? Se opptaket på NAs Faccebooksider:

Kulturdepartementet har nå sendt forslag til ny arkivlov på alminnelig høring med frist 14. januar 2022. Høring - forslag til ny arkivlov Det betyr at alle som ønsker det kan komme med innspill og merknader. Norsk Arkivråd vil også gi høringssvar her, og det kommer vi tilbake til!

Vet du om noen som har drevet dokumentasjonsforvaltningen i en retning som fortjener utmerkelsen? Eller er det du og dine kollegaer som har noe spennende å nominere? Husk, det er ikke nødvendig å oppfylle alle kravene i statuttene, det er tilstrekkelig å oppfylle ett for å kunne bli nominert! Frist: 30. september.

Sider