Forum for arkiv og dokumentasjon - Hva er dokumentasjonsforvaltningens rolle i forhold til kunstig intelligens?

- en møteplass for diskusjon

29. august kl 16.00 – 18.30 inviterer OsloMet og NA til Forum for arkiv og dokumentasjon, hvor vi ønsker å gi rom for den grundige samtalen.
Formatet er en innledning eller tekster som ligger til grunn for å nærme seg et tema for diskusjon.
Innledning og diskusjon vil foregå både fysisk på OsloMet og digitalt i Zoom.

oslomet.png                                og                            norsk_arkivrad_jubileumslogo_litenjpg.jpg

Tema: Hva er dokumentasjonsforvaltningens rolle i forhold til kunstig intelligens?

Det forutsettes at alle deltakerne har forberedt seg med å lese artikkelen til Lappin mf. Det blir tre korte innledninger med forskjellig vinkling, gruppediskusjon og plenumsdiskusjon

Vi spurte Chat GPT-4 hva den sier om temaet og den svarer:

“Hello! AI will have a significant impact on records management. With the advancements in AI technology, organizations can now automate various tasks related to records management, such as data classification, indexing, and retrieval. AI algorithms can analyze large volumes of data and extract relevant information, making it easier to organize and manage records efficiently. Additionally, AI can help in detecting and preventing data breaches by identifying patterns and anomalies in the data. Overall, AI will revolutionize records management by improving efficiency, accuracy, and security.”

Det forutsettes at alle deltakerne har forberedt seg med å lese de tilsendte artiklene. Det blir to korte innledninger med forskjellig vinkling, gruppediskusjon og plenumsdiskusjon.

Innledninger og diskusjon med utgangspunkt i artiklene:

NB! Artiklene vil bli sendt til de påmeldte.

Innledninger ved:

Thomas Sødring, Førsteamanuensis OsloMet
Hva er egentlig Kunstig intelligens? Hvilke former kan dette ta? Hva er hovedforskjellen fra en generell digitaliseringsprosess? Noen tanker om hva vi kan bruke dette til.

Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd  
Hva slags utfordringer kan vi stå overfor?   Må dokumentasjon merkes med «opphav» f.eks. «Chat GPT» for å overholde proveniens? Kan copyright problemer bli et spørsmål i dokumentasjonsforvaltningen?                     

Diskusjonen vil dreies mot hvilke problemer vi møter, og hvilke muligheter kunstig intelligens gir. Kanskje med et blikk på forskjell i arkivdepot og dokumentasjonsforvaltning.
ai-development-timeline1.jpg

Andre interessante lenker til temaet:

 

•    For de som deltar fysisk blir det enkel servering av kaffe og kjeks
•    For de som deltar digitalt sender vi lenke til forumet

Påmeldingsfrisen var 25. august 2023 kl. 12.00

Tid: 29. august kl 16.00 – 18.30    
Sted: OsloMet, Pilestredet 48, Eva Balkes hus: seminarrom P464
          og digitalt i Zoom
Målgruppe: Alle som interesserer seg for tenking om dokumentasjonsforvaltning,
Arkivdanning eller arkivet.

Koordinatorer: Geir Walderhaug (NA) og Anneli Sundqvist (OsloMet).

Velkommen!
 


Forum for arkiv og dokumentasjon
Formatet er en innledning eller tekster som ligger til grunn for å nærme seg et tema. Det forutsettes at alle deltakerne har forberedt seg med tilsendt materiale. Forumet har enten et foredrag med etterfølgende spørsmål og kommentarer eller en/flere korte innledninger om avtalt tekst før diskusjonen slippes løs i grupper og plenum.