Bevaringsutvalgets rapport er overlevert Arkivverket

Nestleder Liv Heidi Siljebråten og redaksjonens Siri Mæhlum var NAs utsendte representanter på overrekkelsen.

Bevaringsutvalget har arbeidet med rapporten i over et år. Den leveres til Arkivverket nå samtidig som Kulturdepartementet arbeider med ny arkivlov og Arkivverket arbeider med ny forskrift. Utvalgsleder og Riksarkivar håper begge at rapporten bidrar med nyttig innspill til lovarbeidet. 

Rapporten har hatt stort fokus på helhetlig samfunnsdokumentasjon i en tid hvor skillet mellom privat og offentlig tjenester viskes mer ut og hvor samfunnet er digitalt. Det digitale åpner for at vi kan bevege oss vekk fra lineære tankegang rundt arkivdanning og depot. Vi må også arkivere på måter som skaper tilgang til dokumentasjonen digitalt. 

Rapporten finnes her på Arkiverkets nettsider, og kan også leses her:
Rapport - Utvalget for bevaring av digitalt skapt dokumentasjon

Den er skrevet med oppsummering og samlet anbefaling på slutten slik at det forhåpentligvis er enkelt å finne frem. 

NA vil følge opp rapporten, blant annet i Arkivråd. Redaksjonen er i gang med lesing!

Bilde 1 - Liv Heidi Siljebråten og Inga Bolstad
Bilde 2 - Utvalgsleder Maria Astrup Hjort
Fotograf: Siri Mæhlum