Sider

Martin Bould fra Arkivverket introduserer oss for problemstillinger og mulige løsninger. Bli med oss på et spennende foredrag!

Arkivrådet hadde premierer på fredag! Fikk du det ikke med deg? Se opptaket på NAs Faccebooksider:

Kulturdepartementet har nå sendt forslag til ny arkivlov på alminnelig høring med frist 14. januar 2022. Høring - forslag til ny arkivlov Det betyr at alle som ønsker det kan komme med innspill og merknader. Norsk Arkivråd vil også gi høringssvar her, og det kommer vi tilbake til!

Vet du om noen som har drevet dokumentasjonsforvaltningen i en retning som fortjener utmerkelsen? Eller er det du og dine kollegaer som har noe spennende å nominere? Husk, det er ikke nødvendig å oppfylle alle kravene i statuttene, det er tilstrekkelig å oppfylle ett for å kunne bli nominert! Frist: 30. september.

Mens de fleste av oss har tatt ferie og tenker mest på fergekøer og hvordan været blir har Kulturdepartementet sendt utkast til ny arkivlov på departementsforeleggelse med frist 1. september. En slik foreleggelse, er som det kommer frem av navnet, intern i departementene og den er unntatt offentlighet.

Det kan søkes om midler i tre kategorier: - Medlemsstipend - Studiestipend - Forsknings og Utviklingsmidler Neste søknadsfrist er 7. september. Søkere må ha vært medlem i Norsk Arkivråd minst 15 måneder ved søknadsfristens utløp.

Det er lenge siden vi leverte svar på høringen om ny arkivlov og behovet for et modernisert regelverk har bare økt siden da. Derfor tok vi kontakt med administrasjonen i Kulturdepartementet (KUD) for å høre siste nytt. Vi fikk en oppdatering om prosessen, men ikke særlig optimistiske nyheter med tanke på modernisering av lovverket.

"I åtte år har jeg reist verden rundt for arkivsaken, som frivillig i International Council on Archives (ICA). De siste fire av dem som leder av Section of Professional Associations (SPA), med den tilhørende fancy tittelen president."

Budsjetthøringene arrangeres i år som videokonferanser. Høringene kan følges direkte, og sees i Stortingets videoarkiv i ettertid så fort de er gjøres tilgjengelige.

Årets generalforsamling blir gjennomført digitalt over to dager, via avstemming i skjema. Grunnet utbruddet av Covid-19 og myndighetenes restriksjoner for møtevirksomhet har Norsk Arkivråds landsstyret i samråd med revisor og informasjon fra Frivillighet Norge besluttet at årets generalforsamling vil bli avholdt ved skriftlig og elektronisk stemmegivning uten fysisk oppmøte. Generalforsamlingen vil kun behandle saker som er strengt nødvendige . Eventuelle andre saker som krever mer detaljert behandling vil tas opp på et senere tidspunkt. Styret ber om forståelse for dette i denne spesielle situasjonen. Avstemmingen vil foregå i perioden fra tirsdag 27. oktober kl. 12.00 til torsdag 29. oktober kl. 12.00.

Sider