Dokumentasjonsforvaltningstjenesten i Norsk helsenett (NHN) er Årets arkiv 2023!

Prisen ble delt ut av juryens på Norsk Arkivråds høstseminar i dag.
Anneli Dahl, Anne-Marie Ugland, Hege Elin Nilsen, Charlotte Tokle Poverud, Daniel Tjus Andersen, Siri Skaaret og Sara Blom tok imot prisen på vegne av Dokumentasjonsforvaltningstjenesten i Norsk helsenett (NHN).

Norsk Arkivråd deler årlig ut prisen, som skal hedre fremragende arbeid og utvikling innen dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring.

Vi håper at prisen vil stimulere til nytenkning og utvikling av faget. Vi håper også at prisen og prisvinnerne skal være til inspirasjon for alle som jobber innen fagområdet.

Norsk Arkivråd er veldig glad for at vi har hatt en god jury som har forskjellige roller i samfunnet og som alle har forskjellige tilknytning til dokumentasjons- og informasjonsforvaltning.  
 

Juryens begrunnelse:
Vinneren har over lengre tid vist at de kan løse krevende utfordringer med kvalitet.  

De løser dokumentasjonsforvaltningsoppgaver i et sterkt fagmiljø som er felles for mange virksomheter.  

Dette gir tydeligvis gevinster og et kraftfullt kompetansemiljø.  

Samtidig er de en foregangsmodell og har gjennom hele prosessen delt med andre som har tilsvarende utfordringer og muligheter.

Juryen har latt seg imponere av den metodiske tilnærmingen vinneren har hatt.  

De har vært opptatt av å sette tydelige mål for ytelse og kvalitet på tjenestene som er fult opp. Dermed kan de vise til forbedring og effektivisering gjennom tall og fakta.

Det skinner igjennom at vinneren er stolt av hva de har fått til og at det har vært et lagspill. Vinneren fortjener honnør for å ivareta denne siden av endringen som de ansatte har vært gjennom.

Vinneren har over tid jobbet systematisk med tjenesteutvikling.  

De har gjennom dette hjulpet virksomheter ut av siloene og produsert tjenester som en del av et økosystem.  

Arbeidet inkluderer en stor variasjon av brukere på tvers av forvaltningsnivåer og etater.  

En tydelig anbefaling fra helsepersonellkommisjonen er i større grad å sikre en bedre utnyttelse av tilgjengelig teknologi. Vinneren er også med på å sikre dette.

Det er en samlet jury som har gleden av å utrope Norsk helsenett som vinner av Årets arkiv 2023!

Gratulerer!

Juryen har bestått av:
- Anja Vestvold, styreleder i Norsk Arkivråd (juryens leder)
- Anita Haugen Lie, redaktør av Arkivråd
- Espen Sjøvoll, divisjonsdirektør informasjonsforvaltning i Direktoratet for e-helse
- Nina Munthe Olsen, avdelingsdirektør for fellesløsninger i Digitaliseringsdirektoratet
- Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, første nestleder og fungerende leder av Stortingets familie- og
   kulturkomité

Årets pris er litografien "Glød" av kunstneren Alf Christian Hvaring.   glod_litografi_av_alf_christian_hvaring_galleri_d40.jpeg
(Foto: Galleri D40)

Om prisen Årets arkiv