Innkalling til Norsk Arkivråds generalforsamling 2024

Årets generalforsamling holdes på Thon Hotel Opera, 12. juni kl. 15.15-18.00
 

Forslag. Jamfør NAs vedtekter kan alle medlemmer komme med forslag til saker til behandling på generalforsamlingen. Fristen for å sende inn forslag er 15. mai, fire uker før generalforsamling. Eventuelle forslag sendes til postmottak@arkivrad.no og merkes med «Forslag til generalforsamlingen» i emnefeltet i e-posten.

Møtepapirer til generalforsamlingen vil du finne her. Dagsorden er lagt ut, sammen med styrets første utkast til forslag til strategi 2024-2026 og handlingsplan for generalforsamlingsperioden 2024-2025 er publisert i dag, 1. mai. Tre uker før generalforsamlingen legger vi ut oversikt over saker som skal behandles, endelig forslag til handlingsplan, forslag til budsjett, og årsmelding for fjoråret.
 

Påmeldingsfristen til årets generalforsamling er 10. juni kl. 12.00.

DAGSORDEN, MØTEPAPIRER og PÅMELDINGSSKJEMA