Valgkomiteen ber om forslag til kandidater til tilllitsverv i NA

Valgkomiteen er i gang med forberedelsen av valg til tillitsverv i Norsk Arkivråd (NA) for perioden april 2022 til mars/april 2023.

Norsk Arkivråd trenger engasjerte mennesker som ønsker å gjøre en innsats i landets største faglige interesseorganisasjon for dokumentasjonsforvaltning, informasjonsforvaltning og arkiv.
Kjenner du noen du mener vil gjøre en god jobb som tillitsvalgt i NA ønsker valgkomiteen ditt forslag!

Det er verv på valg både i landsstyret og i alle NAs utvalg.
Oversikt over alle verv på valg i 2022

Det må gå klart fram hvilket verv nominasjonen gjelder.
Det bes opplyst om kandidatene er forespurt og har sagt seg villige til å stille til valg.
Du kan også nominere deg selv!

Nominasjoner, med en kort begrunnelse kan sendes til postmottak@arkivrad.no

Valgkomiteen tar imot nomineringer fortløpende.

Bruk anledningen til å komme med forslag til kandidater!