Vestfold og Telemark fylkeskommune, Arkiv og dokumenthåndtering er Årets arkiv 2021!

Prisen ble delt ut av juryens leder Anja Vestvold på Norsk Arkivråds høstseminar i dag.
Vanja Valjord Christensen, Hanne Wigemyr Kjeldsen og Trude Charlott Engebretsen, tok imot prisen på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune, Arkiv og dokumenthåndtering.

Juryens begrunnelse:
Vestfold og Telemark fylkeskommune har gjort en systematisk og grundig jobb med å kartlegge og systematisere prosessene for å nå de målene de satte seg med å automatisere arkiveringen. I en krevende sammenslåing har de vært nytenkende i prosessen ved å rekruttere tverrfaglig personell med mål om å etablere et miljø som kan imøtekomme de utfordringene de ville møte på i utviklingen av robotløsningen som skulle automatisere journalføringen direkte til sak- og arkivsystemet. Ved å ta disse grepene har de klart å etablere en robotisert journalføringsløsning på rekordtid. Med dette unngikk de restanser i påvente av nytt system. Dette har også økt dokumentfangsten til tross for at nytt system ikke var klart og på plass.

Juryen synes det er svært imponerende av Vestfold og Telemark fylkeskommune at de har hatt slik fokus på å tenke nytt ved rekruttering for å i tilstrebe å oppnå målet om automatisert arkivering direkte til systemet, i tillegg til at de deler sin kunnskap med andre fylkeskommuner som også har tatt i bruk VIS, og som etterspør den egenutviklede robotteknologien. Dette medvirker til at flere får kunnskap om denne nytenkende løsningen og forsterker Vestfold og Telemark fylkeskommune som verdig kandidat til årets arkiv. På bakgrunn av dette imponerende arbeidet innstilles derfor Vestfold og Telemark fylkeskommune som finalist nummer en til Årets arkiv 2021!
 

Juryen har bestått av:
- Anja Jergel Vestvold, styreleder i Norsk Arkivråd (juryens leder)
- Maria Rytterager, redaktør av Arkivråd
- Kjetil Brun Thorvik, Abelia
- Anne Mette Døru
Prisen er «To stjerner» , litografi av kunstneren Elling Reitan.

Om prisen Årets arkiv