Hvorfor skal vi dokumentere? Oppsummering nett-konkurranse NA 60 år:

Hva passer vel bedre å dele med hverandre enn våre argumenter for at virksomheten eller kollegaer bør dokumentere. Mange tenker likt, selv om vi sier ting på ulik måte avhengig av situasjonen. Nedenfor følger en sammenstilling av det som har blitt foreslått i NAs uformelle jubileums-konkurranse på sosiale media der vi spurte: Hva pleier du å svare når noen spør hvorfor vi skal dokumentere?

Hva passer vel bedre å dele med hverandre enn våre argumenter for at virksomheten eller kollegaer bør dokumentere. Mange tenker likt, selv om vi sier ting på ulik måte avhengig av situasjonen. Nedenfor følger en sammenstilling av det som har blitt foreslått i NAs uformelle jubileums-konkurranse på sosiale media der vi spurte: Hva pleier duå svare når noen spør hvorfor vi skal dokumentere?

NA slår nå fast at det er mange flere enn 60 gode grunner for å dokumentere.

Når man ser en slik opplisting, er det kanskje flere enn meg som må trekke på smilebåndet; enten av gjenkjennelse, fordi vi har hørt eller sagt det mange ganger selv; eller fordi vi oppdager passive aggressive varianter av måten en selv pleier å si ting på. Listen er sånn sett et dokument på at vår faggruppe kjenner alle retoriske knep, og bruker dem svært bevisst. Vi har nok en forkjærlighet for fraser også, flere av dem er rene slagord. De fortjente et utropstegn.
Kanskje kan man finne et nytt argument man liker? Listen er ikke en rangering eller vurdering av argumenter og begrunnelser. Forslag som liknet på hverandre ble likevel forsøkt samlet, og gjentagelser ble forsøkt unngått. Under en slik ryddejobb trer det jo frem noen mønstre.
Jeg ble eksempelvis både litt overrasket og underholdt over at så mange forslag spiller direkte på følelsene til kollegaer. Jeg hadde ikke tenkt over at nestekjærlighet til neste generasjon av byråkrater, eller det "å vekke medfølelse over stakkaren som skal overta eller videreføre oppgavene etter en", kunne begrunne og kanskje motivere for ta dokumentasjons oppgavene på alvor. Dere finner kanskje andre overraskende eller vittige ting ved listen?

Liv Heidi Siljebråten
nestleder

Hvorfor skal vi dokumentere? Oppsummering nett-konkurranse NA 60 år:

•    Ivareta enkeltpersoners rettigheter og rettsikkerhet
•    Være en god arbeidsgiver (om personaldokumentasjon)
•    Ivareta rapportering
•    Ivareta det offentliges behov for oversikt og mulighet for kontroll
•    For å kunne fremvise dokumentasjon på forespørsel (innsyn)
•    Innbyggerne ser hva kommunen bruker pengene deres til!
•    Demokratisk kontroll av maktutøvelse
•    Samfunnets institusjoner kan bli ansvarliggjort for handlinger og vedtak, samt også forstått i rett
      kontekst
•    Å dokumentere er noen av det mest demokratiske man kan gjøre!
•    For å sikre tilliten til virksomhetene og samfunnet
•    Personvern
•    Samfunnssikkerhet
•    Skal kunne forklare handling og verdiskaping
•    Etterprøvbarhet
•    Accountability
•    Etterrettelighet
•    Notoritet
•    Beslutningstøtte
•    Åpen og etterrettelig forvaltning
•    For å ivareta et omdømmet til virksomheten
•    Likhet for loven!
•    Slik at også marginaliserte grupper og minoriteter, ikke kun folk i maktposisjoner og eliten dokumenteres
•    Historikk
•    Sikre dokumentasjon for ettertida
•    I håp om at progresjon seirer over gjentagelse
•    For å dokumentere historiens løp
•    For å skape spor etter oss!
•    Det skrevne ord, husker alltid best!
•    Hukommelse (til bedriften og neste generasjon)
•    For å kunne huske og vite hva som er gjort, hvor det ble gjort, og hvem og hvorfor noe ble gjort
•    For å kunne vise hva som skjedde i saken, og hvordan var prosessen
•    Hvis du ikke vet hva du har gjort, har du ingen forutsetninger for å vite hva du skal gjøre senere
•    Fordi man kan få bruk for det senere, eller Fordi det skal brukes!
•    For å finne tilbake til arbeidet som ble gjort selv om du slutter
•    Hvis du får en murstein i hodet, hvordan skal noen kunne overta og vite hva dere har gjort?!
•    Så den neste som skal gjøre noe liknende får kunnskap til å gjøre sin jobb raskere og bedre, til forskjell
      fra å starte fra scratch
•    Ta vare på kunnskapen folk ellers tar med seg når de går ut døra
•    Gjenfinning og gjenbruk
•    Gjenfinning av vår historie når vi trenger den
•    Du får ikke mer UT enn du putter INN!
•    Gratis arbeid for senere (bruk)
•    For fremtidig forskning
•    Å dokumentere gir merverdi!
•    Å dokumentere gir virksomheten din et konkurransefortrinn
•    Fordi det skaper verdier, for virksomheten, og for brukerne. Til og med det å bevisst ikke dokumentere
      skaper verdier
•    Dokumentasjon har aldri vært viktigere
•    Effektivitet
•    Unngå dobbeltarbeid
•    Om saksbehandler plutselig blir fraværende, så kan erstatter lese seg opp/fortsette arbeidet uten å måtte
      starte på nytt
•    Fordi det er god økonomi: a) Rett lagret er raskt funnet,  b) Kunnskap er det nye gullet!
•    Kunnskap er makt!
•    For å skape felles oppfatning og kunnskap og historie
•    Gjør ditt bidrag til puslespillet vi kaller "nasjonens hukommelse". Du avgjør hvor mange brikker som skal
      ligge i esken
•    Slik at vi en gang kan se tilbake på innholdet, og med sikkerhet si: "Sånn var det"
•    Slik at Norges nasjonale hukommelse blir mer nyansert
•    Din gave til fremtiden eller historien
•    Fordi det har verdi for fremtiden
•    For å bidra til å fortelle den ekte historien om vår egen tidsalder
•    Som bevis på at man har skjøttet sitt mandat
•    for å ansvarliggjøre
•    For å synliggjøre hva og hvor mye dere gjør på jobb
•    Det som ikke finner i arkivene finners ikke!
•    For å ha ryggen bar!
•    For å ha bevis som sørger for at man ikke må stå til ansvar hvis man ikke har gjort det.
•    For å kunne finne tilbake til hva som er avtalt
•    For å vite hvem vi er og hvor vi kom fra
•    Den som samler, har!
 

Takk til alle som bidro!

Konkurransen er nå avsluttet og vi har trukket en av dere som deltok som vinner. Det er Inger Lise Dokken. Premien er et gavekort på gratis deltagelse på ett valgfritt NA seminar kommende år. Gavekortet vil sendes til vinneren i løpet av få dager.