Undersøkelse av "New Professionals" innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning

IKA Hordalands Janny Sjåholm er del av ICAs «New Professionals Program» i 2022. Janny og ICA trenger nå din hjelp med å nå ut til studenter og ansatte som er forholdsvis nye innen vårt fagområde til å svare på undersøkelse av «New Professionals» innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning.

Janny, hennes mentor, og koordinatoren for ICAs program vil vi få høre mer fra i årets utgaver av Arkivråd!

Lenke til undersøkelsen og melding fra Janny og New Professionals Programme:

ICAs New Professionals Programme 2022 er veldig glade for å kunngjøre årets prosjekt – en undersøkelse av «New Professionals» innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning!

Men først – hva er ICAs New Professionals Programme?
International Council on Archives (ICA) opprettet i 2014 the New Professionals Programme for å engasjere fremtidige ledere innen arkiv- og dokumentasjonsforvaltningsfeltet. Formålet med programmet er å oppfordre «New Professionals» til å bli aktive meldemmer av ICA og engasjerte fagfolk som vil bidra til å stimulere internasjonalt engasjement, både innen egne land og internasjonalt. New Professionals programmet har også til hensikt å utvikle og dele ressurser for å støtte opp under det internasjonale miljøet til nye profesjonelle.

Hvert år velges seks New Professionals ut til et verv i New Professionals programmet. For a kvalifisere som en New Professional så er kravene at man enten studerer eller har maks fem års erfaring innen arkiv og dokumentasjosforvaltning. Trykk her for å lese mer om programmet, og her for å søke til årets opptak. Søknadsfrist 10. juni!

Internasjonal undersøkelse av New Professionals
Årets prosjekt bygger på en undersøkelse utført av 2016-kullet, som ga International Council on Archives (ICA) verdifull innsikt. Den nye undersøkelsen vil, i tillegg til å kartlegge forholdene for New Professionals, se på utviklingen som har vært de siste seks årene.

Interesserte respondenter kan melde interesse til et dybdeintervju med formål om å avdekke problemstillingene New Professionals står overfor i dag. Dette intervjuet vil være en-til-en og vil kunne foregå på norsk.

Svarene vil bli samlet og resultatene presentert på den kommende ICA-årskonferansen i Roma i september.

Undersøkelsen vil være åpen frem til 15. juli, og lenken finner du her. Vi ønsker svar fra studenter og/eller de med maks fem års erfaring fra arkiv og dokumentasjonsforvaltning i henhold til ICA definisjon på hevm som er New Professionals.

Du må gjerne sirkulere dette blant nettverkene dine og dele med alle som du tror kan være interessert.
 

Vennlig hilsen,
Janny Sjåholm ved IKA Hordaland og resten av 2022 New Professionals kohorten

 

Norsk Arkivråd er medlem av International Council on Archives (ICA) og har over flere år bidratt med økonomisk og faglig støttet til Vilde Ronge og Geir Magnus Walderhaugs verv i ICA, i henholdsvis seksjon for organisasjoner (Forum of Professional Associations (FPA)) og seksjon for utdanning og opplæring (Section of Archival Education and Training).