Norsk arkivmøte 2024 – og navnekonkurranse

Neste år er det igjen tid for den store fag-begivenheten, nemlig «Norsk arkivmøte» som arrangeres for niende gang!

Mange har tatt til orde for at arkivmøtet trenger en liten fornyelse. Ett av ønskene er å bytte navn på konferansen. Vi trenger derfor innspill på et navn som kan binde sammen, alle oss som arbeider med informasjonsstyring, dokumentasjonsforvaltning, og arkiv.

Norsk arkivmøte er en konferanse som arrangeres i samarbeid mellom Norsk Arkivråd, Arkivforbundet og Arkivverket. Konferanse favner hele fagfeltet - informasjonsforvaltning, dokumentasjonsforvaltning og arkiv, med relevante samarbeidsaktør. Programmet skal stimulere til faglig utvikling og være en møteplass.

Neste konferanse går av stabelen 17.-18. april 2024 på Oslo Kongressenter (Folkets hus). Vi satser på å slå rekorden fra 2019 med 650 deltakere. Så sett av datoen for neste års faglige høydepunkt!

NAVNEKONKURRANSE

Mange har tatt til orde for at arkivmøtet trenger en liten fornyelse. Ett av ønskene er å bytte navn på konferansen. Vi trenger derfor innspill på et navn som kan binde sammen, alle oss som arbeider med informasjonsstyring, dokumentasjonsforvaltning, og arkiv.

Send inn et forslag! Premie for den som har foreslått det nye navnet er mye heder og gratis konferansedeltakelse.

Forslag sendes til norskarkivmote@arkivverket.no innen 31. mars 2023.