WORKSHOP Norsk Arkivråds fremtidsanalyse - kan vi gripe mulighetene og påvirke utviklingen?

27. mars kl. 12.00 – 16.00 inviterer vi til en digital workshop med NAs fremtidsanalyse “Hvordan ser fremtidens dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring ut?” som grunnlag for diskusjon om vårt fag og stillingen det har i dagens samfunn.

I forbindelse med 60 års jubileet for Norsk Arkivråd i 2021 utarbeidet landsstyret i samarbeid med Rambøll en framtidsanalyse for problemstillingen “Hvordan ser fremtidens dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring ut?”

En slik analyse kan brukes som utgangspunkt for refleksjon om eget fag og stillingen det har i dagens samfunn. Fremtidshistoriene gir grunnlag for spennende dialog om utviklingen rundt oss og blant oss. De er også egnet for en samtale om mulighet for å påvirke og valg av strategier framover.

Workshopen vil inneholde innledninger og diskusjoner med utgangspunkt I følgende tema:

  •  Hva er en fremtidsanalyse     
  •  Drivkrefter, tunge trender og usikre utviklinger i denne analysen
  •  Scenarioene for fremtidens dokumentasjonsforvaltning
  •  Funn og anbefalinger i analysen
  •  Fremtidshistoriene og anbefalingene som grunnlag for refleksjon og oppfølging av muligheter

fremtidsanlyse_bilde1.png 
Framtidsanalysen beskriver fire mulige utviklinger som vil være utgangspunkt for deler av diskusjonen.

Du får best utbytte av workshopen når du har satt deg inn i Fremtidens dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring – en fremtidsanalyse Norsk Arkivrad på forhånd.
Det blir korte innledninger med forskjellig vinkling, gruppediskusjon og plenumsdiskusjon.

Workshopledere:                                                                      
Anja Jergel Vestvold, Geir Magnus Walderhaug, Liv Heidi Siljebråten

Påmeldingsfristen var 24. mars kl. 10.00. Workshopen var da fulltegnet.

Tid: 27. mars kl 12.00 – 16.00    
Sted: Zoom – lenke blir tilsendt de påmeldte etter at påmeldingsfristen er ute
Målgruppe: Alle som interesserer seg for utviklingen av dokumentasjonsforvaltningen.

Velkommen til spennende diskusjoner!