Forum for arkiv og dokumentasjon

- en møteplass for diskusjon

23. mars kl 16.00 – 18.30 inviterer OsloMet og NA til Forum for arkiv og dokumentasjon, hvor vi ønsker å gi rom for den grundige samtalen.
Formatet er en innledning eller tekster som ligger til grunn for å nærme seg et tema for diskusjon.
Innledning og diskusjon vil foregå både fysisk på OsloMet og digitalt i Zoom.

oslomet.png                                og                            norsk_arkivrad_jubileumslogo_litenjpg.jpg

Tema: Sammenligning av forskjellige strategier for dokumentfangst i dokumentasjonsforvaltningen

Innledninger og diskusjon med utgangspunkt i
Rival records management models in an era of partial automation.
Lappin, J., Jackson, T., Matthews, G. et al. Arch Sci 21, 243–266 (2021). https://doi.org/10.1007/s10502-020-09354-9

Artikkelen forsøker å skissere tre parallelle tenkemåter for bevaring av dokumentasjon. De to første metodene er kjente, men framstillingen av den tredje, «keeping in place» er kanskje ikke helt standard. Spørsmålet er om analysen er riktig og om den teori som forsøksvis brukes for å begrunne metodene er godt fundert?

Det forutsettes at alle deltakerne har forberedt seg med å lese artikkelen til Lappin mf. Det blir tre korte innledninger med forskjellig vinkling, gruppediskusjon og plenumsdiskusjon

Innledninger ved:
martin_ellingsrud.jpg                                    geir_magnus_walderhaug.jpg                                  leiv_bjelland.jpg
Martin Ellingsrud                           Geir Magnus Walderhaug            Leiv Bjelland
Arkivar, Arbeiderbevegelsens         Norsk Arkivråd                            Universitetslektor, Oslo Met
arkiv og bibliotek

 

•    For de som deltar fysisk blir det enkel servering av kaffe og kjeks
•    For de som deltar digitalt sender vi lenke til forumet

Påmeldingsfristen var 20. mars 2023 kl. 12.00

Tid: 23. mars kl 16.00 – 18.30    
Sted: OsloMet, Pilestredet 48, Eva Balkes hus: seminarrom P464
Målgruppe: Alle som interesserer seg for tenking om dokumentasjonsforvaltning,
Arkivdanning eller arkivet.

Koordinatorer: Geir Walderhaug (NA) og Anneli Sundqvist (OsloMet).

Velkommen!
 


Forum for arkiv og dokumentasjon
Formatet er en innledning eller tekster som ligger til grunn for å nærme seg et tema. Det forutsettes at alle deltakerne har forberedt seg med tilsendt materiale. Forumet har enten et foredrag med etterfølgende spørsmål og kommentarer eller en/flere korte innledninger om avtalt tekst før diskusjonen slippes løs i grupper og plenum.

Kommende møter i Forum for arkiv og dokumentasjon:

I august (dato kommer)
Hva er dokumentasjonsforvaltningens rolle i kunstig intelligens?
Vi tar utgangspunkt i artikkelen: Competingwith artificial intelligence – can the records and information management profession withstand the challenge? Sherry Li Xie School of Information Resource Management, Renmin University of China, Beijing, China; et.al. Records Management Journal Volume 32 Issue 2 https://www.emerald.com/insight/0956-5698.htm