God sommer og velkommen til Foreningen INIO

Det er en stor glede for meg å ønske varmt velkommen til foreningen INIO etter at generalforsamlingen i juni stemte for navneendring fra Norsk Arkivråd til Foreningen INIO med 30 mot 3 stemmer (en avholdende). Det nye navnet, Foreningen INIO, er en assosiasjon til informasjonsforvaltning.

Norsk Arkivråd har i over 60 år bidratt til å fremme kunnskap og å vise verdien av arkiv, informasjons- og dokumentasjonsforvaltning i samfunnet. Det siste året er ikke noe unntak. Denne våren arrangerte vi Arkivmøtet i samarbeid med Arkivforbundet og Arkivverket med over 600 deltagere. Det siste året har vi sendt 7 høringsuttalelser, og sågar mottatt Kommunikasjonsforeningens Åpenhetspris i 2023 for en av dem. I tillegg har vi gitt ut 2 utgaver av tidsskriftet vårt og holdt 2 egne seminarer og 5 fagmøter. Vi har holdt en todagers fagsamling for alle som holder kurs for oss, og satt opp 7 kurs. og. Alt drevet av frivillige og tillitsvalgte.
Foreningen INIO skal fortsette å være relevant  og bidra med faglig oppdatering av god kvalitet og aktuell debatt.

Det nye navnet, Foreningen INIO, er en assosiasjon til informasjonsforvaltning. Fagområdet vi er opptatt av handler om å forvalte arkiv, dokumentasjon og informasjon slik at den er pålitelig, autentisk, etterprøvbar, satt inn i en kontekst og skal være tilgjengelig over tid. Informasjonsforvaltningen skal ivareta organisasjonens behov for å forvalte og bruke informasjon, dokumentasjon og arkiv. Ved å legge til «foreningen» mener styret at vi får en god angivelse av hva vi er, hva vi er opptatt av, samt at vi har fått et unikt navn. Foreningen INIO jobber for informasjonsforvaltning i organisasjonen.

Et nytt navn som bygger på informasjonsforvaltning, er en naturlig følge av hvordan faget og begrepene vi bruker har utviklet seg. Våre seminarer, kurs, møter, tidsskrift og debattinnlegg har siden starten på 2010 tallet endret seg til å bruke begrepene informasjonsforvaltning og dokumentasjonsforvaltning, fremfor arkiv. Vi har i mange år engasjert oss i å knytte sammen digital forvaltning og virksomhetens styring og kontroll av informasjon, arkiv, data og dokumentasjon.

Utover høsten jobber vi med å oppdatere vår visuelle profil og friske opp nettsidene, både visuelt og språklig. Det tror jeg blir en forbedring. Og så tror jeg at du som medlem vil merke at Foreningen INIO fortsetter å jobbe for de samme sakene som tidligere. Tidsskriftet skal være aktuelt og tett på det som opptar medlemmene. Og våre seminar og kurs skal fortsatt være de beste møteplassene for å lære av andre, dele erfaringer og knytte kontakter.

Og derfor ønsker jeg en riktig god sommer og velkommen til videre faglig utvikling og debatt i Foreningen INIO i høst!