Orden i informasjonen! - Dagsseminar

12. juni på Thon Opera Hotel i Oslo

Hvordan skal virksomhetene sørge for at de har oversikt og kontroll på sine data og informasjon i hele livsløpet? Hva er utfordringene og hvordan bør vi organisere oss for best å løse utfordringene?

Presentasjonene fra seminaret finner du her: Foredrag fra seminarer
 

Velkommen til seminar!

Seminarstart kl. 10.00

Viktig innbyggerdokumentasjon skapes nå i all hovedsak i ulike fagsystemer. Vi har invitert ulike personer til å reflektere over den digitale dokumentasjonen vi skaper i dag, hver fra sitt perspektiv:

Gatejuristen – Verdien av dokumentasjonen
Gatejuristen gir rettshjelp til personer som har eller har hatt rusutfordringer. Anette Angelsen Haanes kommer for å snakke om Gatejuristens arbeid, hvordan de jobber med saker om rettferdsvederlag for svikt fra det offentlige, kontakten med kommunene om dokumentasjon og betydningen av de gamle papirene.
Anette Angelsen Haanes, fagleder og jurist, Gatejuristen

Visma samhandling arkiv - tilgjengelighet i langtidsperspektiv
Visma-programmene har egne arkivkjerner. Her lagres dokumenter fra fagsystemene. Hvilke muligheter for søk og gjenfinning er det i arkivkjernen? Og hvordan får vi hentet ut informasjon etter at arkivkjernen er overført til arkivdepot/ IKA?
Harry Myrene, produktansvarlig, Visma Samhandling Arkiv

Dokumentasjon i fagsystemer, hvem tar ansvaret?
Det skal kjøpes inn nytt fagsystem, og det gamle fases ut. Hvordan ivareta krav til arkiv, og hvem kvalitetssikrer informasjonen i fagsystemet.
Nina Rønningen Hjelmstad, leder Øyer og Gausdal barneverntjeneste og Berit Johnsen fagansvarlig Dokumentasjon og service, Gausdal kommune
 
Ansvarlig arkiveierskap - er offentlige virksomheter sitt ansvar bevisst?
I overgangen fra papir til digitalt så endret alt seg. Men ikke ansvaret. Hvilket ansvar har man egentlig i en moderne arkiv- og dokumentasjonsforvaltningsenhet? Er man ansvaret bevisst, og hva som trengs av kompetanse og systemer for å dekke dette ansvaret? Og kanskje like interessant, hvordan sier man i fra seg det ansvaret man ikke skal ha? Uten å få folk mot seg.
Nicolai Brinchmann, Senior Sales Executive, Documaster

Sesjonen avsluttes med en felles dialog på scenen ledet av Norsk Arkivråd

11.30-12.30 Lunsj
 
Fra streng pekefinger til konsulent i egen virksomhet. Hvorfor må arkivarene ut av arkivet og inn der dokumentasjon skapes.
En fortelling om å drive konsulentvirksomhet i egen organisasjon.
Nina Sletner, dokumentasjonsenteret  og Axel Hauge, avdelingsleder Byggherre, Lillestrøm kommune

Informasjonsforvaltning på topplederagendaen
Nye Helsedirektoratet har valgt å etablere en divisjon for metode og informasjonsforvaltning. De har medarbeidere som har oppgaver innen prosess og prosjektledelse, utredninger, tjenestedesign, kodeverk, terminologi, standardisering og helhetlig informasjonsforvaltning. Sammen skal de legge til rette for at sin sektor i enda større grad kan samhandle og utveksle informasjon/data på en god måte.
Bente Andersen Sundlo, Divisjonsdirektør, divisjon for informasjonsforvaltning og metode, Helsedirektoratet

Dropp integrasjonen – la dokumentasjonen leve der den er
Statens vegvesen har gjort en mulighetsstudie på å bruke samhandling- og dokumenthåndteringsløsningen for teknisk dokumentasjon også til arkivering av arkivpliktig dokumentasjon.
Kristin Westbye, Statens vegvesen

Ny lov om dokumentasjon og arkiv?
- Loven kommer sannsynligvis ikke før sommeren, men hva må vi forberede oss på?
ved Jorunn Bødtker, NA
 
Seminarslutt kl. 15.00

Deltakeravgift for seminaret:
Kr. 3 500,- for medlemmer
Kr. 4 500,- ikke-medlemmer

Hotell
Vi har fått reservert noen rom på Citybox hotell i Prinsens gate 6.
Dobbletrom til kr. 1.999,- for natten 11.-12. juni.
Vi tar løpende bestilling på disse frem til 21. mai.

Generalforsamling fra kl. 15.15 - det kommer egen påmelding til denne.