Kommer det egentlig en ny arkivlov? Vi har vært i kontakt med Kulturdepartementet.

Det er lenge siden vi leverte svar på høringen om ny arkivlov og behovet for et modernisert regelverk har bare økt siden da. Derfor tok vi kontakt med administrasjonen i Kulturdepartementet (KUD) for å høre siste nytt. Vi fikk en oppdatering om prosessen, men ikke særlig optimistiske nyheter med tanke på modernisering av lovverket.

KUD understreket at gjeldende lov fortsetter å gjelde fram til ny lov er vedtatt og tredd i kraft. De opplyste også at ny lov kan i beste fall vedtas av Stortinget i vårsesjon 2022. Før ikrafttredelse må forskrifter og annet på plass. Forslag til forskrifter må også på høring. Vi tenker med gru på alle årene det tok for å få dagens lov på plass og håper på mer handlekraftige politikere denne gangen. 

Akkurat nå arbeider departementet med å sende ut en ny alminnelig høring og målet er at den skal komme innenfor første halvår 2021. Den nye høringen blir en delvis oppfølging av det som ble lagt fram i NOU 2019:9 Høring - NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver - regjeringen.no I denne runden vil KUD forholde seg det som ligger innenfor sitt mandat og ministerens ansvarsområde. Og de sier at de ikke kommer til å gå så langt som arkivlovutvalget gikk. De forstår hvorfor utvalget har landet der de har, men ser også at flere av forslagene går «inn i å forandre forvaltningen». Videre ble det sagt at det nye forslaget holder seg strengt til KUDs ansvarsområde og vil for eksempel ikke videreføre endringer i offentleglova, slik arkivlovutvalget la fram. Hoveddelen blir en gjennomgang og oppdatering av arkivpliktene, samt en oppgang mot personvernreglene.  

NA synes det er fornuftig at de ser på personopplysningslovens grensesnitt. Vi håper også at dokumentasjonsforvaltningen som vektlegger virksomhetens eget behov for informasjon blir verdsatt like høyt som arkiv i allmennhetens interesse i det forslaget som kommer på høring nå.

I vårt svar på høringen for NOU 2019:9 var NA opptatt av at selve lovforslaget, slik det var lagt fram der, fortsatt var mest opptatt av arkiv som kultur og samfunnsdokumentasjon og at forslaget ikke ivaretar at dokumentasjonens primæroppgave. Vi mener fortsatt at vi trenger et bredere perspektiv på verdien dokumentasjonen som ikke er gått ut av bruk og blitt avlevert (overførte) til arkivdepot har for samfunnet.

Vi tillitsvalgte i NA ser fram til å lese det nye forslaget. Vi kvesser hodene og holder tastaturet varmt for nok en gang å forsøke å påvirke til det vi mener er et best mulig lovverk.